Familjen Kamprads stiftelse

​Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

 

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano.

 

Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:
•förbättrad livskvalitet för äldre
•entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
•bättre miljö – med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat
•utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
•forskning och utbildning inom medicin

Familjen Kamprads stiftelse ska enligt stadgarna även kunna bedriva hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten.

http://familjenkampradsstiftelse.se/

 

Anslag till Chalmers:

2017:

Johnn Andersson, Helena Lindquist och Sverker Molander (Relogos), tilldelas 280 000 kronor för projketet "Smarta elnät – en forskningsöversikt"

 

2016:

Oskar Rexfelt tilldelas 1 700 000 kronor, för projektet "Produkters livscykler ur ett brukarperspektiv"

 

Sidansvarig Publicerad: ti 20 feb 2018.