Hugo Heymans forskningsfond

Forskare vid Chalmers kan söka stipendier ur fonden om deras forskning knyter an till varvsindustrin.
 
Forskarna återfinns oftast vid instiutionen för mekanik och maritima vetenskaper, men andra forskare är också välkomna att söka medel om fondens kriterier uppfylls.
 
Ändamål: ”Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för varvsindustrin i vårt land.”
 
Ansökan:
Ansökningsperiod 31 januari - 28 mars 2022. 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas med följande innehåll:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Beskriva hur din forskning gagnar varvsindustrin
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=280&rmlang=SE
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.

Historik: För att hedra den avgående verkställande direktören vid Götaverken, beslöt bolaget att överlämna 20 000 kr till Chalmers för att inrätta en fond i Heymans namn den 20:e januari 1948.
Hugo Heyman (1881-1961) började arbeta inom familjeföretaget H.J. Heyman & co som sysslade med grosshandel inom textilier. Han tog senare ingenjörsexamen vid Chalmers 1909 och började arbeta vid Nya AB Atlas och därefter på Götaverken, där han blev direktör.  

Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2021: En forskare fick 60 000 kr för att utföra experiment på SSPA.

Utdelning 2020: De 70 000 kr som fanns tillgängliga för utdelning användes till inköp av 
mjukvara för att bättre kunna nyttja Chalmers strömningslaboratorium.
-------------------------
Stiftelsen Hugo Heymans forskningsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.