​Gigabs fond

Resestipendium till arkitektstudenter

Ändamål: ”vartannat år att utdelas som resestipendium till förtjänt elev i arkitekturskolans sista eller ev. näst sista årskurs.”

med tillägget:

”vid något tillfälle icke finner någon sökande inom högskolans båda sista årskurser, till vilken den vill utdela stipendiet, detta istället må utdelas till någon sökande, som tidigare avlagt arkitektexamen vid högskolan.”

 

OBS! Endast resor inom Sverige med iakttagande av rådande restriktioner och rekommendatioer kommer att godkännas 2021!


Ansökningsdatum: 10 december 2020 - 15 februari 2021

Stipendiet utdelas vart annat år, 2021, 2023, 2025...

 

Fonden sökes elektroniskt via länk nedan:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=234&rmlang=SE

 

Ansökan skall innehålla uppgift om resans syfte, preliminär resplan, kostnadskalkyl samt bank- och kontouppgifter.


Utdelning 2019: 10 000 kr delades ut till en student för en en studieresa till Shanghai. Resan genomfördes under en vecka i början på juli 2019. Syftet med stipendiet var att få resa till mångmiljonstaden Shanghai som har en rik samling av byggnader och strukturer av olika arkitektoniska stilar. Studenten ville undersöka hur Shanghai lyckas att vara ett fantastiskt exempel där gammal och ny arkitektur kombineras till en självklar helhet och även studera något med en helt annan stil än den skandinaviska.


Utdelning 2018: Ingen utdelning​


Utdelning 2017: Hanna Johansson, 10 000 kr, Resa till Japan, 4-17 dec 2017, för att undersöka traditionell och modern japansk byggnadstradition i materialet trä.

 

Utdelning 2016: Ingen utdelning

 

Utdelning 2015: 20 000 kr delades ut från fonden. 10 000 kr till Linda Ericsson för en studieresa till Nairobi och 10 000 kr till Sarah Helen Blake Elmvall för en studieresa till Goa, Indien.

 

Utdelning 2014: Ingen utdelning.

 

Utdelning 2013: 10 000 kr som resestipendium till arkitekturstudenten Johannes Brattgård för studieresa till Garden Museum i England och Bookstore Selexyz Dominicanen i Holland för att studera kyrkor som byggts om till att innefatta nya verksamheter.

 

Historik: Med anledning av Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolags (Gigab) 75-årsdag 1944 överlämnades 150 stycken preferensaktier i Göteborgs Bank, där årsavkastningen skulle användas som stipendier. Gåvan överlämnades genom: Sven Steen, Gustaf Bjernström, G.H. Hansson, Axel Nylander, Rob. Ljunglöf och Thorsten Bengtsson.

 

 

-------------------------
Stiftelsen Gigabs fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 

Sidansvarig Publicerad: fr 05 feb 2021.