Fond till minne av Erik Feuk

Stipendier till studier eller forskning inom låg-, mellan- eller högspänning.
 
Ändamål: Stipendier ”till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning.” Företrädesvis till ”person som kompletterar sin utbildning eller bedriver forskning vid utländskt universitet och/eller utländskt företag”.

OBS! Med hänvisning till pandemin och de reserestriktioner som följer i dess spår kommer inga stipendier för utlandsresor godkännas under 2021. Det går däremot utmärkt att söka medel för inköp av material och utrustning!
 
Ansökan:
Ansökningsperiod vår: 25 februari - 16 april 2021
 
Stipendiet kan sökas av både tekonolger och forskare.
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt resplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Program och termin du är antagen vid, alternativt institution och forskargrupp 
•Om du är student skall du ange bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer). Behöver ej anges om du är forskare. 
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum (1 okt.)
 
Ansök genom att klicka på länken nedan:
 
Frågor kan ställas till:
 
eller med post till:
Birgitta Rorsman 
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2019:
Totalt delades 100 000kr ut till tio stycken kandidater (en återbetalade stipendiet efter utebliven resa)
Två studenter för en fältstudie för datainsamling om elkraftsystemen i Etiopien respektive Kenya.
En student åker på ett studieutbyte vid TU Delft inom ämnen rörande elkraftteknikens områden.
En doktorand närvarar vid en konferens, European Conference and Power Electronics ( EPE 2019) i Italien.
Två studenter åker på ett studiebesök hos en stor tillverkare av Lidars, SICK AG i Waldkirch, Tyskland.
En studentent ska läsa vårterminen 2020 på ETH i Zürich.
En doktorand medverka i European PhD School inom Electric Power Electronics.
En forskare medverkar vid "the 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems" i Harbin, China augusti 2019.

Utdelning 2018:
Totalt delades 163 000 kr ut till fyra studenter för studiebesök i Europa och USA samt till fyra forskare för studieresor och konferenser i Asien, USA och Sverige (Digital High Voltage Laboratory i Västerås).
 
Utdelning 2017:  
Totalt delades 188 000 kr ut till 7 studenter och 4 forskare inom olika masterprogram samt forskaravdelningar med inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning. Stipendierna användes till bl a konferenser, utlandsstudier samt kurser.
Philip Gertzell, student, 10 000 kr for APP International Internship Program, Volvo Group, Bangalore, Indien, 9/6 - 19/1 2017.
Andreas Rydgård, student, 10 000 kr utlandsstudier, Tyskland, München, 1/4 - 30/9 2017.
Asim Ibrahim, student, 8 000 kr, Field trip to Schneider R&D, Gernoble, France.
Rickard Andersson, student, 12 000 kr för studier vid Chalmers Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik, Universität Stuttgart.
Ehsan Bahmani, student, Electric Power Engineering, 8 000 kr för HV Workshop - Practical Introduction to the Safe Isolation of High Voltage Equipment training course, York, UK.
Christoffer Hansson, student, Systems, 13 000 kr för utbytesår i Seattle, USA.
Jimmie Elek, student, 10 000 kr för studier vid Technische Universität München, Tyskland, sept 2017.
Thomas Hammarström, forskare/tekniklektor, 70 000 kr för studieresa till Kina, jun/juli 2018.
Xiangdong Xu, forskare, 15 000 kr för deltagande i Cigré international study committee, France, Germany, 2018.
Allessandro Acquaviva, PhD, 12 000 kr, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, Warsaw, 11-15 September 2017.
Sven Jacobsson, PhD, 20 000 kr for Research visit to Cornell University, New York, May-August 2017.

Utdelning 2016: Totalt utdelades 183 060 kr till främst konferensresor för ett antal forskare Anh Hoang 20 000 kr, Karolina Ganska 17 000 kr, Thomas Hammarström 13 000 kr och Peiyuan Chen 20 260 kr och till utlandsstudier för ett antal studenter Fredrik Schyum 10 000 kr, Samuel Löfström 24 000 kr, Albin Hallberg 10 000 kr och Lucas Thomée 15 000 kr. Två studenter, Joseph Mwangi 18 800 kr och Sri Vishnu 5 000 kr, fick bidrag för internship/field trip till Kenya, resp. USA. Forskaren Mohammadamin Bahmani tilldelades 20 000 kr för forskningsbesök på FREEDM Center i USA och  forskaren Xiangdong Xu tilldelades 30 000 kr för Implement pulsed-electro-acoustic (PEA) measurement system på Chalmers.
 
Utdelning 2015: 213 200 kr har sammanlagt utdelats i stipendier till sju stycken forskare inom högspänningsteknik, att forska eller åka på konferens utomlands.
Poopak Roshanfekr tilldelas 43 000 kr för en forskningsvistelse i Japan, Felix Mannerhagen tilldelas
12 000 kr för tillverkning av en prototyp av ”claw pole motor”, Therance Ndisanga och Kalisa Twizeyimana tilldelas 19 300 kr vardera för fältarbete i Tanzania, Anh Hoang tilldelas 15 000 kr för forskarvistelse vid University of Potsdam, Tyskland, Douglas Jutsell Nilsson tilldelas 20 000 kr för forskningsutrustning och Yuriy Serdyuk tilldelas 84 600 kr för studiebesök av elva personer (4 seniora forskare, 7 PhD-studenter och 3 gästforskare) till Krakow, Polen för att besöka AGH University of technology, ABB Corporate Research Center och ZAPEL Insulator factory.
 
Utdelning 2014: 136 500 kr har sammanlagt utdelats i stipendier till fem stycken forskare inom högspänningsteknik, att forska eller åka på konferens utomlands. Stipendierna har gått till ett femdagars studiebesök vid Siemens i Berlin för en grupp forskare. Till en forskares konferens om högspänningsström i Poznan, Polen, samt till tre forskares konferensdeltagande vid IEEE Energy Conversion Congress and Exposition i Pittsburg,  USA. 
 
Utdelning 2013: 180 000 kr har sammanlagt utdelats i stipendier till tio stycken forskare inom högspänningsteknik, att forska eller åka på konferens utomlands. Konferenserna och forskarresorna har bland annat gått till: Jicable HVDC’13 (Perpignan, Frankrike), PSS/E – Power System Simulator for Enginering software (Schenectady, USA), 18th International Symposium on High Voltage Engineering (Seoul, Sydkorea), Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (Shanzhen, Kina) och 23rd Nordic Insulation Symposium (Trondheim, Norge)
 
 
Bakgrund: 1990 tillsköt företaget Merlin Gerin SA 500 000 kr och familjen Feuk 1 000 000 kr till Chalmers för att inrätta en stipendiefond i Eric Feuks minne. Professor Antonius Vlastos vid Högspänningsteknik och företaget Merlin Gerin arbetade tillsammans fram statuterna för ”Merlin Gerin fond till minne av Eric Feuk” som inrättades 1992. Merlin Gerin kom senare att ingå i koncernen Groupe Schneider och stiftelsen bytte senare namn till Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk.

-------------------------
Stiftelsen Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 

Sidansvarig Publicerad: to 25 feb 2021.