Solveig och Karl G Eliassons minnesfond

Med hänvisning till Coronaviruset så kommer ansökningar gällande resor ej att beviljas tillsvidare, mer information kring tjänsteresor kan ni läsa om på Chalmers Intranät.


Karl G EliassonFonden beviljar stöd till forskare vid elektrotekniska avdelningen, för:

inköp och installation av apparater
publikationsverksamhet
studieresor
gästföreläsningar
föreläsningsprov
och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området


Ändamål enligt statuterna: ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparater, publikationsverksamhet och studieresor även som sådana kostnader, som kunna uppkomma i samband med av högskolan anordnade gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området. ”
 
Sökande forskare återfinns ofta på institutionerna för Elektroteknik (E2) samt Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) .Ansökan:
Ansökningsperiod: 29 okt - 10 nov 2020.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
•Din avdelning och forskargrupp
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett via länken nedan: 

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=228&rmlang=SE 

Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
---------------
Summary in english
 
The yield from the fund is to be used to promote work within electrical engineering in the form of grants for the purchase and installation of equipment, publication activities, educational visits, arrangement of lectures and similar purposes in the field of electrical engineering. This fund can also be used for reasearch within medical diagnostics and therapy as well as medical technology.
 
Last application date November 10th, 2020.
Further Information
The grants are available for researchers within Chalmers.
To your application you must attach a personal letter that includes:
• Motivation why you should be awarded the scholarship
• How the trip brings in-depth knowledge of the subjects
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• Your department, division and research group
 
Allowance for expenses is not given.
 
For more information contact:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
To apply go to the link below which will redirect you ta an application page which is in both swedish and english text. Press the application button, "Ansök" in swedish, at the bottom right of that page.
 
Then you can fill in your personal data and attatch your personal application letter.
 

Link to application:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=228&rmlang=SE


------------------------------------------

Utdelning 2019: 20 000 kr delades ut till en forskare för en studieresa till Cornell University i USA.


Utdelning 2018: Sammanlagt 29 400 kr delades ut till två forskare för en stuiieresor till Kanade respektive Italien.


Utdelning 2017: Två forskare delade på 25 000 kr för studieresor till Toronto respektive Calgary i Kanada.
 

Sidansvarig Publicerad: on 11 nov 2020.