Solveig och Karl G Eliassons minnesfond

Fonden beviljar stöd till forskare vid elektrotekniska avdelningen, för:Karl G Eliasson

inköp och installation av apparater,
publikationsverksamhet 
studieresor 
gästföreläsningar
föreläsningsprov
och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området.

 

Ändamål enligt statuterna: ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparater, publikationsverksamhet och studieresor även som sådana kostnader, som kunna uppkomma i samband med av högskolan anordnade gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området. ” 

 
Sökande forskare återfinns ofta på institutionerna för energi och miljö, signaler och system samt MC2 .
 
Ansökan:
Ansökningsperiod: 5 mars - 30 april 2019.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 

Frågor kan ställas till:
Lillemor Kündig vid Stiftelsens kansli
lillemor.kundig@chalmers.se

tel 772 25 69

Besöksadress: Vera Sandbergs allé 12
 
 
---------------
Summary in english
 
The yield from the fund is to be used to promote work within electrical engineering in the form of grants for the purchase and installation of equipment, publication activities, educational visits, arrangement of lectures and similar purposes in the field of electrical engineering.
 
Last application date April 15th, 2019.
Further Information
The grants are available for researchers within Chalmers.
To your application you must attach a personal letter that includes:
• Motivation why you should be awarded the scholarship
• How the trip brings in-depth knowledge of the subjects
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• Your department, division and research group
 
Allowance for expenses is not given.
 
For more information contact:
Lillemor Kündig
The Foundation Office
Vera Sandberg allé 12
412 96 Göteborg
031-772 25 69
lillemor.kundig@chalmers.se
 
To apply go to the link below which will redirect you ta an application page which is in both swedish and english text. Press the application button, "Ansök" in swedish, at the bottom right of that page.
 
Then you can fill in your personal data and attatch your personal application letter.
 
Web link to application:
 

------------------

Utdelning 2018:

Två forskare delade på 29 400 kr för en konferensresa till Italien samt en studieresa till Canada.


Utdelning 2017:

Totalt delades 50 000 kr ut till följande:
Stefan Candefjord, 8 000 kr, för konferensresa till EMS2017 i Köpenhamn, maj 2017.
Sven Jacobsson, 17 000 kr, för en forskningsresa till Cornell University, Ithaca, New York, Maj-Augusti 2017.
Kamran Keykhosravi, 10 000 kr, Research visit to University of Toronto, Canada, Jan. 2018.
Chenjie Ge, 15 000kr to attend conference in the field of electrical engineering, April 2018, Calgary, Canada.
 

Utdelning 2016: Ruben Buendia tilldelades 14 000 kr för att delta i konferensen "2017 Annual Meeting of the Society for Academic Medicine (SAEM17)", Orlando, USA.

 

Utdelning 2015: 26 000 kr delades sammanlagt ut till två stipendiater, vid institutionen för signaler och system, om 13 000 kr vardera. Pramod Bangalore för deltagande i IEA Wind Task-33 i Dublin och Lennart Svensson för en forskningsvistelse avseende mätmetoder för bl.a. självkörande bilar vid University of Adelaide, Australien.

 

Utdelning 2014: 26 000 kr delades sammalagt ut till tre stipendiater, vid institutionen för signaler och system. Azita Dabiri tilldelas 3 000 kr för en forskningsvistelse vid Delft University of Technology, Nederländerna, maj-juni (S2). Behrooz Makki tilldelas 12 500 kr för publicering av två artiklar, On the performance of MIMO-ARQ systems with channel state information at the receiver och On the performance of relay-ARQ systems using adaptive power allocation (S2).  Keren Fu tilldelas 10 500 kr för deltagande i 9th Workshop on Artificial Intelligence Techniques for AmbientIntelligence (AITAml 2014), I Shanghai, Kina, juni-juli (S2).

Utdelning 2013: 20 000 kr delades sammalagt ut till tre stipendiater, vid institutionen för signaler och system för deltagande i konferensen ”Interference Management for Tomorrow’s Wireless Network” i Sophia-Antipolis, Frankrike.

 

 

 

Historik: Karl G Eliasson testamenterade 1950 en summa av 50 000 kr att tillfalla Chalmers efter det att makarna Eliasson avlidit. Fru Eliasson överlämnade summan med ränta 1959 och skänkte dessutom högskolan år 1967 en fastighet, som 1975 såldes och inbringade 500 000 kr, se Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond.
Karl Eliasson utexaminerades 1906 vid Chalmers och läste vidare i Karlsruhe och gjorde flera studieresor runt Europa. Han arbetade som assistent åt professor Lamms elektrotekniska byrå, Lamm var anställd professor vid Chalmers. Karl startade senare egen elektroteknisk byrå samt elektrotekniskt laboratorium. Han var elektrisk länskonsulent för Göteborgs- och Bohus län och landsbygden där elektrifierades efter hans utarbetade förslag.

 

 
-------------------------
Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se
Har du frågor angående stiftelsen kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 
 

Publicerad: on 04 feb 2015. Ändrad: må 15 apr 2019