Åke Bäckmans resestipendium

Utexamaminerade arkitekter från Chalmers kan ansöka om stipendium från fonden för att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur!

 

Fondens ändamål enligt statuterna: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor. ”

 

Fonden är ej avsedd för forskares konferens- eller forskarvistelser. 

 

 

Ansökan:
 
Ansökningsperiod 21 jan - 1 mars 2019. 
 
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 
 
 
 
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Resmål och tidsplan
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
 
VId frågor kontakta:
 
Lillemor Kündig vid Stiftelsens kansli
 
 
031-772 25 69
 
eller med post till:
 
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Lillemor Kündig
412 96 Göteborg
 
Utdelning 2018: 10 000 kr delades ut till en student för en resa till Tokyo.

Utdelning 2017: Ulrika Lindahl tilldelades 10 000 kr ur Åke Bäckmans fond för resa till Japan ,(Tokyo, Kyoto och Gifu), juli 2017.
 
Utdelning 2016: 20 000 kr utdelades till två studenter för resor till Indien och Tanzania.
 
 
Utdelning 2014: 8 000 kr delades ut Pedram Seddighzadeh för att resa till södra delarna av Iran för att studera lokal byggnadskonst och historisk arkitektur. 
 
Utdelning 2013: 10 000 kr delades ut till en utexaminerad arkitekt, Julia Madås, för en resa till New York för att studera platser för gemenskap utan konsumtion. Stipendiaten beviljades även stipendium ur Ernst M Frimans Stipendiefond för samma resa.
 
 
Historik: 1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.
 
 
 
-------------------------
Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69 , tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se
 
Har du frågor angående stiftelsen kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 
 

Publicerad: fr 30 jan 2015. Ändrad: on 16 jan 2019