Britt-Lisa Landahls fond

Arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition, kan ansöka om stipenium ur fonden.

 

Ändamål: ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.


Ansökan:
 
Ansökningsperiod 20 december 2021 - 18 februari 2022

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
•Till din ansökan skall också biläggas betygsutdrag eller annat som styrker dina uppnådda resultat.  ​

OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att alla restriktioner följs!

Vid frågor kontakta:
Birgitta Rorsman
031-772 27 33

Bakgrund: Far och dotter Landahl upprättade ett gemensamt testamente 1971 där de beslöt att inrätta en fond vid Chalmers i Lars Eriks och hans hustrus namn, Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond, samt en fond i dotterns namn, Britt-Lisa Landahls fond.  Bägge fonder skulle hanteras gemensamt.


Lars Erik Landahl utexaminerades från Chalmers 1906 och tilldelades John Ericsson-medaljen samma år. Han verkade som lärare i matematik och fysik vid Tekniska privatskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han arbetade även som konsulterande ingenjör.


-------------------------
Britt-Lisa Landahls fond hanteras inom Stiftelsen Alice och Lars-Erik Landahls stipendiefond och förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: Fyra studenter delade på 40 000 kr.

Utdelning 2020: Två studenter fick dela på 40 000 kr i stipendiemedel.

 

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.