Britt-Lisa Landahls fond

Arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition, kan ansöka om stipenium ur fonden.

 

Ändamål: ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.


OBS! Med hänvisning till de reserestriktioner som råder under pandemin kommer inga stipendier för utlandsresor betalas ut 2021!
Tänk på att det även går att söka stipendier för inköp av litteratur etc.

Ansökan:
 
Ansökningsperiod 10 december 2020 - 19 februari 2021 

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
 
VId frågor kontakta:
Birgitta Rorsman
 
031-772 27 33
 
eller med post till:
Birgitta Rorsman
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg 

Utdelning 2021: Fyra studenter delade på 40 000 kr.

Utdelning 2020: Två studenter fick dela på 40 000 kr i stipendiemedel.

Utdelning 2019: Tre studenter fick tilldelat totalt 50 000kr varav en student återbetalade sitt  stipendium på 10 000kr pga fullbelagd kurs. De två övriga stipendierna användes till en utbildning i textilteknik vid Kawashima Textile School i Kyoto samt till en kurs i design och framställning av en stol i trä och textil på Öland.

Utdelning 2018: Stipendium delades ut till fyra studenter och en forskare på sammanlagt 70 000kr.

Utdelning 2017: Stipendium delades ut till fyra studenter och en forskare på sammanlagt  60 000 kr.
Linnea Palmkvist,13 000 kr till en textilkurs på Textile and Fashion Industry Training Centre i Singapore, Singapore Augusti 2017
Fredrik Jonsson, 23 000 kr till examensarbete som undersöker hur ull kan användas som förstärkande fibrer i ett nytt biologiskt nedbrytbart kopositmaterial.
Anita Ollár,10 000 kr till fas 2 av hennes projekt Mycelium Acoustics. Syftet med projektet Mycelium Acoustics är att tillhandahålla en lösning - i form av en inre partitionsstruktur - för problem med bullernivån mellan de gemensamma köks- och vardagsrumsområdena i en av klustren i HSB Living Lab med en 100 % kompostabel, myceliumbaserad biokomposit.
Erik Widell, 8 000 kr till en sommarkurs, Murning i praktiken (det officiella namnet på kursen är Materiallaborationer). Kursen utförs på hantverkslaboratoriet i Mariestad sommaren 2017.
Felicia Davidsson, 6 000 kr till inköp av material av olika slag för att utforska möjligheten hur man kan manipulera ett tyg till att få akustiskt goda egenskaper.

Utdelning 2016: 18 000 kr tilldelades två studenter, 10 000 kr till Marin Germain för ett projekt på en organisk farm i Kisumu, Kenya och 8 000 kr till Andreas Möller för att stúdera center för hemlösa i London.
 
Utdelning 2015: Till Britt-Lisa Landahls fond inkom inga kvalificerade ansökningar och inga stipendier delades ut. 

 

Bakgrund: Far och dotter Landahl upprättade ett gemensamt testamente 1971 där de beslöt att inrätta en fond vid Chalmers i Lars Eriks och hans hustrus namn, Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond, samt en fond i dotterns namn, Britt-Lisa Landahls fond.  Bägge fonder skulle hanteras gemensamt.


Lars Erik Landahl utexaminerades från Chalmers 1906 och tilldelades John Ericsson-medaljen samma år. Han verkade som lärare i matematik och fysik vid Tekniska privatskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han arbetade även som konsulterande ingenjör.


-------------------------
Britt-Lisa Landahls fond hanteras inom Stiftelsen Alice och Lars-Erik Landahls stipendiefond och förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.