Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål

​27 mars 1933 upprättade Anna Ahrenberg en donationsurkund för bildande av en stiftelse benämnd Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål.   Anna Ahrenberg var, liksom sin man Henrik Ahrenberg, en av Göteborgs stora donatorer.  Hon delade ut pengar till såväl filantropiska som vetenskapliga ändamål, inte sällan med 'givare okänd'.

http://www.annaahrenberg.com/

 

Ändamål kopplat till Chalmers:

Anna Ahrenbergs Romstipendium till arkitektstudent vid Chalmers – 75.000 kr

Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.

Stipendiet på 75.000 kr avser stöd till en vistelse i Rom för att genomföra examensarbete eller annat studieprojekt. Stipendiaten bereds möjlighet att ha en dator- och biblioteksplats på Svenska Institutet i Rom och kan, i mån av plats, även beviljas bostad på Institutet.

Läs mer: Svenska institutet i Rom

 

 

Utdelning 2015:
Till Rom-stipendiat år 2015 har utsetts arkitektstudenten vid Chalmers tekniska högskola Anna Risell. Hon vill under en period i Rom  fördjupa sin förståelse av hållbart stadsbyggande.

Läs mer: Arkitektstudent Anna Risell tilldelas Anna Ahrenbergs Romstipendium 2015

 

Utdelning 2013:
Arkitektstudenten Lars Almgren vid Chalmers har fått årets Romstipendium på 75 000 kronor. Lars Almgren vill fördjupa sin förståelse för förhållandet mellan arkitektur och tid. Hans masterprojekt, som har arbetsnamnet Matter of Memory, avser att belysa hur nya inslag kan berika befintliga. I projektet ställer han frågan hur samtida arkitektur kan bidra till att skapa en mer dynamisk och skiftande stad, där olika minnen kan samexistera. Resultatet av masterprojektet kommer han att presentera i en serie modeller, ritningar, diagram och kritiskt analyserande text.

Läs mer: Lars Almgren får 75 000 från Anna Ahrenbergs fond

 

Utdelning 2012:
Arkitektstudenterna Lisa Eriksson och Carolina Fredriksson har belönats med Anna Ahrenbergs Romstipendium på 75 000 kronor vardera.

Lisa Eriksson vill utforska hur mötet mellan äldre historisk arkitektur och nya tillägg kan gestaltas. Hon vill speciellt studera hur arkitekter har löst problematiken med museibyggnader i Rom. Hon önskar studera olika projekt i Rom där om- och nybyggnader av äldre museer har gjorts. Lisa Eriksson tänker sedan tillämpa erfarenheterna i liknande projekt.

Carolina Fredriksson vill utforska mötet mellan litteratur och arkitektur. Hon vill kombinera ett analyserande och reflekterande kring arkitekturen med egen konstnärlig litterär gestaltning.

Läs mer: Romstipendium till arkitektstudenter

 

Utdelning 2011:
Gustav Hultman, arkitekturstudent vid Chalmers, har tilldelats årets Anna Ahrenbergs stora Romstipendium på 75000 kr. Stipendiet tar honom till Rom där han tänker fördjupa sig i hur nutida arkitekter förhåller sig till sammanhanget i den exceptionellt känsliga historiska miljö som staden Rom utgör. Arbetsnamnet på hans studie är I evighet – Intervention i den eviga staden.

Läs mer: Han tar grepp på Rom - den eviga staden

 

Utdelning 2010:
Sanna Nordlander har tilldelats årets Anna Ahrenbergs stora Romstipendium på 75000 kr. För pengarna reser hon till Rom för att genomföra sitt examensarbete. I en unik historisk miljö vill hon fördjupa sina kunskaper om materialegenskaper och konstruktionsteknik med ursprung i det träbyggande som spelat en stor roll i Roms arkitekturhistoria.

Läs mer: Hon studerar Roms sinnrika träkonstruktioner

 

Utdelning 2009:
Magnus Perlitz har studerat arkitektur vid Chalmers i fyra år. Nu har han tilldelats Anna Ahrenbergs stora Romstipendium på 75000 kr. För pengarna reser han till Rom för att under våren 2010 genomföra sitt examensarbete som handlar om antika romerska badhus funktion som mötesplats.

Läs mer: Badhus som mötesplats enligt romersk modell

 

Utdelning 2008:
Amanda Werger har studerat arkitektur vid Chalmers i fyra år. Nu har hon tilldelats Anna Ahrenbergs stora Romstipendium på 75.000 kr. För pengarna reser hon till Rom för att under våren 2009 genomföra sitt examensarbete som handlar om träd och grönska i stadsrummet.

Läs mer: Studerar träd och grönskans betydelse för staden

 

Sidansvarig Publicerad: ti 15 dec 2015.