Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett evntuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​


Ändamål: ”till resestipendier till forskare vid Chalmers tekniska högskola som avlagt teknisk doktorsexamen”, företräde för elektroteknik.

 

Sökande forskare kan återfinnas på institutionerna för E2 samt MC2 .

 

Ansökan: 31 januari - 28 mars, 2022

 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas innehållande:  
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt resplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat). Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.  
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 
 
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 

 --------------------------------------------------

Utdelning 2021: Tre forskare fick dela på 80 000 kr i stipendiemedel för deltagande i konferenser och studiebesök under 2022.

Utdelning 2020: Ingen utdelning eftersom pandemin satte stopp för allt resande under 2020.


Utdelning 2019: 50 000 kr tilldelades tre av åtta sökanden till fonden för att besöka olika konferenser inom Elektroområdet, resorna gick till USA och Kina.

Utdelning 2018: Två stycken forskare har blivit beviljade totalt 45 800 kr för konferensresor till San Diego.

Utdelning 2017: Totalt delades 60 000 kr ut till följande forskare vid institutionen för Elektroteknik:
Ashraf Uz Zaman, 8 000 kr “Research Visit to University of Carlos III Madrid to collaborate with Prof. Eva Rajo”
Behrooz Makki, 15 000 kr “Conference paper presentation, Salamanca, Spanien, sept. 2017”
Ayca Ozcelikkale, 17 000 kr “Travel to IEEE International Conference on Communications (ICC) Maj 2017, Paris, France”
Sahar Mohajeran, 20 000 kr för stöd till resa till University of Michigan and the California Institute of Technology, July 2017-September 2019.
Alessandro Acquaviva, PhD Student, 25 000kr, Study visit at KTH of 3.5 months to work on PM machines cooling modeling and strategies, Stockholm, April to July 2018.
Amin Bahmani, Postdoc, 35 000kr, IEEE International Power Electronics Conference (IPEC) 2018, Niigata, Japan- 18th to 25th May 2018.

 

Utdelning 2016:

Hanna Nilsson tilldelades 17 000 kr för konferensresa till Material Research Society Spring Meeting 2017, Arizona, USA, Ludvig de Knoop tilldelades 3 900 kr EMC2016 till konferensen The 16th European Microscopy Conference, Lyon, Frankrike och Mustafa Özen, 20 000 kr till en forskningsresa till USCD, California, USA, juni 2016 – maj 2018.

Utdelning 2015: Alice och Lars Erik Landahls fond har delat ut fem forskarstipendier om sammanlagt
104 100 kr. Sabine Reinfeldt (S2) tilldelades 34 052 kr för två konferenser, en i Malmö och en i Alberta, Kanada, Lennart Svensson (S2) tilldelades 10 948 kr för en forskningsvistelse i Adelaide, Australien, Patrik Bergagård (S2) tilldelades 15 000 kr för en konferens i Ottawa, Kanada, Mustafa Özen (MC2) tilldelades 20 000 kr för en forskningsvistelse vid University of California San Diego (UCSD) och Fredrik Brännström (S2) tilldelades 24 100 kr för att delta vis IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) i San Diego, USA.

Utdelning 2014: Fonden har delat ut fyra forskarstipendier om sammanlagt 60 000 kr. Hana Dobsicek Trefná tilldelas 20 000 kr för forskningsvistelse vid University of Tübringen, Tyskland (S2). Christian Fager tilldelas 20 000 kr för forskningsvistelse vid University of California, San Diego, augusti 2014 (MC2). Xiaoming Chen tilldelas 20 000 kr för forskningsvistelse vid NIST, USA, oktober och december 2014 (S2).

 

Utdelning 2013: Alice och Lars Erik Landahls fond har delat ut fyra forskarstipendier om sammanlagt 65 000 kr till institutionen för signaler och system, till följande konferenser: 29th Politzer Society Meeting (Alanya, Turkiet), två forskare till IEEE International Conference on Communications (Budapest, Ungern) och slutligen Asia Pacific Microwave Conference (Korea).
 

 

Historik: Far och dotter Landahl upprättade ett gemensamt testamente 1971 där de beslöt att inrätta en fond vid Chalmers i Lars Eriks och hans hustrus namn, Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond, samt en fond i dotterns namn, Britt-Lisa Landahls fond.  Bägge fonder skulle hanteras gemensamt.


Lars Erik Landahl utexaminerades från Chalmers 1906 och tilldelades John Ericsson-medaljen samma år. Han verkade som lärare i matematik och fysik vid Tekniska privatskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han arbetade även som konsulterande ingenjör.

 

-------------------------
​Stiftelsen Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.