Stiftelsen ÅForsk

ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen.
 
ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.
 
 
 
Ändamål kopplat till Chalmers: ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
 
ÅForsk delar årligen ut ett pris för kunskapsspridning på 100 000 kronor. Pristagarna för framstående insatser inom kunskapsspridning nomineras av rektorer vid universitet och högskolor.
Utdelning till Chalmers:
 
2015:
Forskningsanslag till följande projekt:
Återvinning av cement från betong
Framkalla nanostrukturförändringar
Minskning av koldioxidökning i atmosfären
Avancerad grafenbeläggning
Insamling av biofall från flerbostadshus
Optimeringsplattform för industriella enzymer
 
Anslag för presentation av forskningsresultat, forskarvistelser och deltagande vid internationella konferenser
Yogesh Narasimman, CTH; Polymerteknik i Portugal
Amireza Movaghar, CTH; Förbränningsteknik i Taiwan
Ragnar Hellsvik, CTH; Byggnadstekniik i USA
Nosshim Mortazavi, CTH; Metallkorrosion i USA
Rakshith Sachitand, CTH; Bränsleceller i UK
Christian Marx, CTH; Biodrivmedel i USA
Silvia Tuzi, CTH; Materialteknik i Belgien
Mattias Andersson, CTH; Polymerteknik Australien
Klas Jareteg, CTH; Kärnreaktorer i Ungern
Mingtao Huang, CTH; Biobränslen i USA
Anna Kim, CTH; Biofysik i Korea
Anna Köhler, CTH; Förbränning i Finland
Asta Kalantari, CTH; Kemiteknik i USA
Fredrik Espegren, CTH; Kärnkemi i USA
Jenny Halleröd, CTH; Vätskeextraktion i Japan
Lovisa Bauhn, CTH; Radioanalytisk kemi i USA
Ivan Kajan, CTH; Reaktorkemi i USA
Frida Liseau, CTH; Polymerkemi USA
Michelle Nerentorp, CTH; Miljömätning i Korea
Antonio Morenbo, CTH; Biodrivmedel i USA
Ruifel Wang, CTH; Biodrivmedel i USA
Stipendier för examensarbete utomlands:
Niclas Drevinger, Marinsäkerhet i UK
Frida Hall, Marinsäkerhet i UK
David Jallow, Hållbarhet i Colombia

2011:

Carl-Eric HagentoftÅr 2011 erhöll professor Carl-Eric Hagentoft vid Chalmers Tekniska Högskola ÅForsks Kunskapspris
Carl-Eric Hagentoft har med stor framgång spritt sina kunskaper genom populärvetenskapliga böcker, artiklar och föreläsningar. Han har även lyckats omsätta och kommersialisera sin forskningsresultat för fuktsäkring av kallvindar till lättanvända produkter på marknaden. Carl-Eric har även medverkat aktivt i debatten om ekologiskt byggande och golvvärmens brister för energieffektivitet. Utöver detta har Carl-Eric alltid haft en öppen dörr för innovatörer och småföretagare som söker upp honom för stöd och analys av sina idéer, ytterligare ett sätt att använda och sprida kunskaper i detta ämne.
Han delade priset med universitetslektor Monica Almqvist vid Lunds Universitet.
 
 
1999:
1999 delades priset för kunskapsspridning ut till professor Olof Engström, Chalmers Tekniska Högskola
 

Sidansvarig Publicerad: to 15 okt 2015.