Fysikgården
​​Fysikgården.​​

Studieexpedition

Till studieexpeditionen vänder du dig som student när du vill hämta ut din tenta. Du kan hämta ut din tenta efter att resultatet är inrapporterat i Ladok och tentan är lämnad till Studieexpeditionen. All uthämtning sker efter tidsbokning. Mejla studieadm.f@chalmers.se för att boka tid och ange följande:

  • ​Namn och personnummer
  • Datum eller tentamensperiod när tentan gick
  • Kurskod

Besöksadress är Fysikgården 1, Origo våning 5 (verksamhetsstöd F). Medtag legitimation.


Övriga studierelaterade frågor hänvisas till Studentcentrum


Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande kan du fylla i granskningsblanketten nedan och e-posta den till studieexpeditionen.

 
Kontakt:


Telefonnummer: 031-772 31 33 eller 031-772 32 57

Besöksadress:

Fysikgården 1, Origo våning 5 (Verksamhetsstöd F)

Sidansvarig Publicerad: fr 13 maj 2022.