Kandidatarbeten

Kandidatprojekt våren 2023

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionen för fysik på Chalmers, samt på institutionen för fysik på Göteborgs universitet, presenteras i lärplattformen Canvas: 

TIFX11 Kandidatarbetesval 2023 

Vi samarbetar även med institutionerna Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) och Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE) på Chalmers. Du hittar deras kandidatförslag på följande sidor:

Kandidatarbetsförslag på Mikroteknologi och nanovetenskap​ 

Kandidatarbetsförslag på  Rymd-, geo- och miljövetenskap


Masterarbeten

På våra engelska sidor​ hittar du våra tillgängliga examensprojekt på Masternivå.

Sidansvarig Publicerad: må 28 nov 2022.