Redovisning av kandidatarbeten
Institutionen för fysik erbjuder både projektarbeten på både grund- och avancerad nivå. Här nedanför presenterar vi våra tillgängliga kandidatprojekt. På våra engelska sidor​ hittar du våra tillgängliga examensprojekt på Masternivå. 

Kandidatarbeten

Kandidatprojekt våren 2020

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligt och skriftligt. Kandidatarbetet brukar vara ett populärt inslag i utbildningen, med nöjda studenter och handledare.

Nedan presenteras de arbeten som erbjuds på institutionen för fysik på Chalmers, samt på institutionen för fysik på Göteborgs universitet. Vi samarbetar med institutionerna Mikroteknologi & nanovetenskap (MC2) och Rymd-, geo- och miljövetenskap (SSE) på Chalmers. Se länkar till deras kandidatförslag längst ner på sidan.

Valbara kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för fysik på Chalmers och GU

TIFX04-20-01, Innebandy – analys av spelares rörelsemönster​
TIFX04-20-02, Finns det nya lätta partiklar som kan upptäckas på LHC?​
TIFX04-20-03, Deep learning, convoluted events och radioaktiva strålar​  
TIFX04-20-04, Photons R Us​​
TIFX04-20-05, Avancerade triggerbeslut i FPGA​
TIFX04-20-06, Regenerering av platina i syfte att rena vatten från kvicksilver​​
TIFX04-20-07, Simuleringar av amyloida β (Aβ) peptider​​
TIFX04-20-08, Prestandaförbättring av salthydrat för lagring av termisk energi​​
TIFX04-20-09, Dark Matter signals in graphene detectors​​
TIFX04-20-10, Muliplicera mega-matriser​​
TIFX04-20-11, Utveckla rörtillverkning hos REBASE​​
TIFX04-20-12, Mätutrustning för hållbar hydroponisk gräsodling​​
TIFX04-20-13, SHORT RANGE POWER - Hur skapas och vart tar energin vägen i kampsport?​
TIFX04-20-14, Kärnenergisystemsimulering​

TIFX04-20-15, Collective dynamics of autonomous robots in a complex environment​​
TIFX04-20-16, Deep learning baserad rörelseinteraktion för säker bilkörning
TIFX04-20-17, Deep Learning for Particle Tracking​​
TIFX04-20-18, Djup förstärkningsinlärning för kvantdatorer​​
TIFX04-20-19, Excitation and detection of spinwaves with light​​
TIFX04-20-20, Förbättra feature matching med neurala nätverk​​
TIFX04-20-21, Dubbeljonisation av kortlivade, reaktiva molekyler med högenergetiska fotoner
TIFX04-20-22, Nanotechnology: Experimental study of critical Casimir forces​​
TIFX04-20-23, Visardiagramsanalys av bilder från fluorescenslivstidsmikroskopi (FLIM) m h a MATLAB​​
TIFX04-20-24, Beror upplösningen i ett laserskanningsmikroskop på intensiteten? – Mätningar av så kallad ”point spread function” (PSF)​​


​​​​

Publicerad: fr 03 jul 2020.