ForskarutbildningI
nstitutionen för fysik har fyra forskarutbildningar vilket involverar ungefär 70 doktorander. Utbildningarna leder antingen till en licentiatexamen efter cirka två och ett halvt år och/eller en doktorsexamen efter fyra till fem år.

Utbildningen tillåter forskarstuderande att välja kurser till sin studieplan efter vetenskapligt intresse samt möjligheten till att undervisa. Utbildningen kommer dessutom att resultera i ett nationellt och internationellt nätverk genom deltagande i aktiviteter, såsom konferenser med mera.

På institutionens engelska sidor finner du information om våra forskarutbildningar. 

 

Sidansvarig Publicerad: on 01 jul 2020.