ForskarutbildningI
nstitutionen för fysik har fyra forskarutbildningar vilka involverar ungefär 70 doktorander. Utbildningarna leder antingen till en licentiatexamen efter cirka två och ett halvt år eller en doktorsexamen efter fyra till fem år.

Utbildningen tillåter forskarstuderande att välja kurser till sin studieplan efter vetenskapligt intresse samt möjligheten till att undervisa. Utbildningen kommer dessutom att resultera i ett nationellt och internationellt nätverk genom deltagande i aktiviteter, såsom konferenser med mera.

På institutionens engelska sidor finner du information om våra forskarutbildningar. 

 

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.