Forum för fysik och konst

vid Institutionen för teknisk fysik


West Pride
 
PLATS: Bältesspännarparken/Kungsportsbron
NÄR: 10–14 juni 2015
Kom till Bältesspännarparken och upplev vår regnbåge. Med en kanon som sprutar ut vattendroppar som är en millimeter i diameter skapas ett nästan övernaturligt synintryck.
SAMARBETSPARTNERS: West Pride

Läs mer om Forum för fysik och konst på West Pride
Läs artikeln Sebastian Ståhl gjorde regnbågen som kandidatarbete
Vetenskapsfestivalen

 
PLATS: Bältesspännarparken
NÄR: April 2015
Se vår regnbåge och upplev hur det omöjliga görs möjligt. Se hur det lilla bygger det stora i en tredimensionell värld eller få en magisk upplevelse av rörelse och färg där dina rörelser skapar ett eko i regnbågens färger. Kliv in i en vattenvärld som till synes verkar strida mot de fysikaliska lagarna eller känn hur du krymper bredvid vår 6 meter höga uppblåsbara skulptur. 
SAMARBETSPARTNERS: Vetenskapsfestivalen

Läs mer om Forum för fysik och konst på Vetenskapsfestivalen
Läs artikeln Sebastian Ståhl gjorde regnbågen som kandidatarbete
Ta del av bilder från festivalen
​​​
Foto: Monica Milocco
Chalmers Goes Opera

 
PLATS: Frölunda kulturhus
NÄR: Oktober 2014
I dansföreställningen “Avtryck”, berättades historier om hjältar i vår tid. Publiken ställdes inför en rad frågeställningar i syfte att väcka funderingar och tankar kring samhället och världen vi lever i. I detta projekt samarbetade personal och studenter på Chalmers med företag inom fiberoptik för att kunna skapa nya visuella effekter. Tillsammans med dansare och koreografer från GöteborgsOperan Unga Dans skapades en ny och spännande dansföreställning.
SAMARBETSPARTNERS: GöteborgsOperan Unga Dans, Frölunda kulturhus

Läs mer om dansföreställningen

​​
​Foto: Oscar Aschan, Chalmers


​​Sha​dow Touch
 
PLATS: Vasa Konsthall
Producerat av Creativity Unlimited (CU) i samarbete med Chalmers. Teruaki Tsubokura ha​​r utvecklat en programvara som heter Shadow Touch. I Shadow Touch kan personer i realtid flytta och ändra skuggor på golvet. 
STUDENT: Patrik Andersson​


Foto: Oscar Aschan, Chalmers

​​Light

PLATS: Götaplat​sen 9
Producerat av Creativity Unlimited (CU) i samarbete med Chalmers. Efter ett koncept av den dansk-isländske konstnären Olafur Eliasson jobbade CU fram ett "dimmrum". Dimman baserades på vatten och socker som belystes med högtrycksnatriumlampor. Studenterna beräknade hur ljuset skulle sprida sig i rummet och vad som krävdes för att hålla så låg luftfuktighet som möjligt. 
STUDENTER: Patrik Andersson, Victor Stensson, Mikael Tulldahl
SAMARBETSPARTNERS: Olafur Eliasson, SIBE AB, Wallenstam, Ahlsell


Foto: Frieder Weiss

Frieder Weiss plays TecArt

PLATS: Götaplatsen 9
Producerat av Creativity Unlimited i samarbete med Chalmers.
Studenter samarbetade i fyra veckor med mjukvaruutvecklaren Frieder Weiss. Tillsammans utvecklade de mjukvaran kalypso som är ”motion
sensitive software”. Frieder Weiss är känd för sina samarbeten med popdrottningar som Lady Gaga och Kylie Minogue och med grupper och
institutioner som Chunky Moves, Sydney Opera House och London Royal Ballet. Frieder Weiss är en föregångare inom utvecklingen av “konstnärlig mjukvara” - program som integrerar digital teknik med ljud, ljus och rörelse. 

STUDENTER: Staffan Ankardal, Alexander Laas, Charlotte Lundqvist, Emilia Ingemarsdotter 
VIDARE STEG: Mjukvaran vidareutvecklades av en ny grupp studenter till utställningen “Hav av minnen: i rörelse” på Sjöfartsmuséet. Den har också använts under Vetenskapsfestivalen för skolklasser och allmänheten. ​

 


Pål Svensson 

Tillsammans med konstnären Pål Svensson arbetade Creativity Unlimited och studenter och personal på Chalmers under sommaren 2013 fram ett prototypförslag av en vattenskulptur. Projektet fortlöper och den riktiga skulpturen håller nu på att tas fram.
STUDENTER & PERSONAL: 10 studenter och tolv Chalmersanställda från institutionerna för teknisk fysik, kemi- och bioteknik samt arkitektur.
RESULTAT & VIDARE STEG: Innan skulpturen får sin slutliga placering
kommer den att visas upp runt om i världen, bland annat i New York.

Läs artikeln: Tre meter högt vattenfall som exjobb


Foto: Oscar Aschan, ChalmersMoln

PLA​TS: Harry Hjörnes plats.
NÄR: Julstaden 2013
Producerat av Creativity Unlimited i samarbete med Chalmers. Fyra moln, designade och utprovade av studenter hängdes upp på Harry Hjörnes plats.
STUDENTER: Lena Eriksson, Christina Johansson
 
Illustration: Hags Aneby AB
Kulturkalaset 2013

PLA​TS: Trädgårdsföreningen
NÄR: Augusti 2013
Producerat av Creativity Unlimited i samarbete med Chalmers. CU presenterade under kulturkalaset 3D-printning "live". En 3D-printoperatör från Creative Tools visade och förklarade och besökarna fick möjlighet att ställa frågor. 
SAMARBETSPARTNERS: Creative Tools
RESULTAT & VIDARE STEG: Under Vetenskapsfestivalen 2014 hölls föreläsningar om 3D-printning och cad:ning i Nordstan. Dessutom presenterades våra pågående projekt.
Foto: Oscar Aschan


Regntunneln (Kulturkalaset 2014)

PLATS: Trädgårdsföreningen

NÄR: Augusti 2014

Studenter och personal på Chalmers skapade i samarbete med olika företag Regntunneln. I den var det möjligt att, för första gången, ta sig igenom en vattenfylld tunnel utan att bli blöt. Vatten föll från ovan men så fort du närmade dig stängdes vattnet av och du kom ut (ganska) torr på andra sidan. Ett interaktivt och kreativt vattenkonstverk för barn.

STUDENTER: Alexander Laas, Linda Pipkorn, Rikard Vinge, Sara Frisk

SAMARBETSPARTNERS: Hags Aneby, Ahlsell, IFM Electronic, National Instruments Sweden och Processing AB

Läs artikeln: Chalmersstudenter skapar spännande vattenupplevelse för barn på kulturkalaset.​
Foto: Kristian Målbakken
Sjöfarts​museet

PLATS: Sjöfartsmuseet
NÄR: Juni-Oktober 2014
”Hav av minnen: i rörelse”, en utställning på Sjöfartsmuseet som stu-
denter och personal på Chalmers skapade i samarbete med Sjöfarts-
museet och Frieder Weiss, ”an engineer in the arts”. I utställningen användes interaktiv teknik för att levandegöra verkliga och fiktiva objekt och personer på temat hav av minnen. 
SAMARBETSPARTNERS: Sjöfartsmuséet, Frieder Weiss

Läs artiklarna: 

Lyssna, titta, upplev i utställning på Sjöfartsmuseet Akvariet​

Nu förlängs och utökas utställningen "Hav av minnen: i rörelse"​


Foto: Amanda Almvide
 
Göteborg 400 år

I detta projekt kommer en ”riktig” regnbåge skapas. Denna är sedan tänkt att visas upp för allmänheten under 2015 och därefter i riktigt stor skala under jubileumsåret 2021. 


 
 
För mer information, kontakta Magnus Karlsteen, mkn@chalmers.se, tel 031-772 20 91
Institutionen för teknisk fysik​​

​ 

 

Projekten har möjliggjorts med bidrag från Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.​

www.stenastiftelsen.se
​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: sö 07 jun 2015.