Syntolkning: foto av Marianne Liebi.
Marianne Liebi, på institutionen för fysik på Chalmers, tilldelas L'Oréal-Unesco For women in science-priset 2018.
​Foto: Emma Burendahl

Ung fysiker får prestigefyllt pris

​Marianne Liebi, forskarassistent på institutionen för fysik på Chalmers, tilldelas L'Oréal-Unesco For women in science-priset som är till för att uppmärksamma kvinnliga forskare i början av sin karriär. Hon tog emot priset från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på en ceremoni i Stockholm den 7 mars 2018.
​– Priset innebär ett viktigt erkännande av mitt arbete, och visar att jag är på god väg att bli en mer oberoende forskare, säger Marianne Liebi.
 
Marianne Liebi använder kraftfull röntgenteknik för att studera hur till exempel benvävnadens minsta byggstenar, kollagenfibriller, ser ut och är organiserade. Nu använder hon denna teknik i ett projekt med målet att utveckla ett härmande, så kallat biomimetiskt, material, där naturens egna designprinciper efterliknas och tillämpas för att utveckla artificiell benvävnad och brosk.
 
– Jag drivs av att jobba i projekt med ett team av olika experter. Tillsammans försöker vi förstå världen omkring oss lite bättre. Att äntligen lyckas med ett experiment efter flera dagar och nätters arbete är fantastiskt och kompenserar för många timmars frustration.
 
– Under det kommande året ska jag bygga upp min grupp och etablera mig som handledare. Min första doktorand börjar om några veckor, det ser jag verkligen fram emot.
 
Vad hoppas du att din forskning kommer att leda till på lång sikt?
– Jag hoppas att min forskning ska bidra till att de nya metoder som utvecklats vid storskaliga anläggningar och tillämpningen inom universitet kommer närmare den industriella forskningen. Därför är det viktigt att ha specialister vid universitetet, som kan föra in den nya utvecklingen i utbildningen och kan hjälpa nya användare att komma igång.
 
Marianne Liebi får priset "för konstruktivt användande av avancerade avbildningsmetoder för biomaterial med mål att förstå kopplingen mellan molekylära och mekaniska egenskaper".
 
Även om Marianne Liebi är mycket glad över priset, så hoppas hon på en mer jämställd forskningsvärld framöver.
 
– I framtiden hoppas jag att den här typen av priser, för kvinnliga forskare, inte ska behövas. Det är forskningen i sig, inte vilket kön man har, som ska spela roll.
 
Förutom Marianne Liebi tilldelas även Ruth Pöttgen vid Lunds universitet priset, L'Oréal-Unesco For women in science-priset.

Mer om Marianne Liebi och hennes forskning:

Marianne Liebi är forskarassistent i den kondenserade materiens fysik på Chalmers sedan augusti 2017 och är knuten till den svenska synkrotronstrålningsanläggningen MAX IV vid Lunds universitet. Hennes forskningsfokus ligger på utvecklingen av avancerade röntgentekniker och deras tillämpning för material med hierarkiska strukturer. Med en bakgrund inom livsmedelsvetenskap började hon använda storskaliga anläggningar för att undersöka material under sina doktorandstudier. Som postdoktor vid den schweiziska synkrotron-anläggningen vid Paul Scherrer Institute började hon sitt arbete med metodutveckling inom röntgenspridning och avbildning.
Hon disputerade i livsmedelsvetenskap 2013 vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz.
 
De metoder som används idag för röntgenfotografering går långt bortom vad som är möjligt med den konventionella radiografi eller CT-teknik (skiktröntgen) som används på sjukhus. Genom att använda den mycket ljusstarka röntgenstrålen som utvecklats vid den svenska synkrotronstrålningsanläggningen MAX IV i Lund, kan vi till exempel visualisera hur mycket små fibrer, tusen gånger mindre än ett hårstrå, är ordnade i biologiska eller artificiella material.

Marianne Liebi och hennes kollegor har utvecklat en metod som möjliggör sådana studier i intakta tredimensionella prover. Till exempel består mänsklig benvävnad av mycket små fibrer, kallade kollagenfibriller. Ett utmärkande drag för kollagenfibriller är att de är ordnade olika beroende på i vilken del av benet de återfinns, vilket därmed påverkar den mekaniska stabiliteten i benet just där. Tillsammans med olika experter tillämpar Marianne Liebi den utvecklade röntgenmetoden för att kartlägga benstruktur i embryonisk utveckling eller i implantat som sakta bryts ned och tas upp av kroppen under den tid då nytt ben bildas. Metoden är också ett nyckelelement i ett projekt för att utveckla ett biomimetiskt material, där naturens egna designprinciper tillämpas för att utveckla artificiell benvävnad och brosk. 3D-utskrift används för att få fram en liknande ordning och struktur av de artificiella fibrerna som hittats för kollagenfibrillerna i benvävnad, med syfte att skapa ett material med liknande mekaniska egenskaper.

Läs mer om LÓréal-Unesco For Women in Science-priset
 

Sidansvarig Publicerad: to 08 mar 2018.