Tre fysikforskare beviljas anslag från Vetenskapsrådet

Tre forskare från institutionen för fysik har beviljats anslag i Vetenskapsrådets utlysningar inom naturvetenskap och teknik samt inom ny kärnteknik.​ Tillsammans erhåller de 11 840 000 SEK under perioden 2019 till 2023. Stort gratttis till Jan Swenson, Julia Wiktor och Christophe Demazière.

Naturvetenskap och teknikvetenskap​

Projektbidrag

​Jan Swenson
Sockers roll för stabilisering och kryokonservering av proteiner.
3 040 000 SEK
 

Etableringsbidrag

Julia Wiktor
Atomistisk design av fotoabsorberande material.
4 000 000 SEK
 
 

Ny kärnteknik

Projektbidrag

Christophe Demazière
Utveckling av en hybridneutrontranportmetod för statiska and dynamiska beräkningar och tillämpning på snabbreaktorsystem​.
4 800 000 SEK​

Läs mer om besluten för ny kärnteknik på Vetenskapsrådets hemsida​ 


Publicerad: fr 08 nov 2019.