Bränslecellsbil
​Vätgastekniken lyfts ofta fram som ett miljövänligt alternativ till konventionella, batteridrivna fordon.​ ​
Foto: Artur Braun/Wikimedia Commons​

Satsning på vätgasforskning ska bidra till klimatmål

​​Fyra nationella forskningsprojekt har fått 50 miljoner kronor vardera från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF). Syftet med satsningen är att hitta lösningar till några av FN:s Agenda 2030-mål. Från Chalmers deltar Björn Wickmans forskargrupp för att bidra till FN:s klimatmål om att bekämpa klimatförändringarna.
I det nya centrumet "Produktion, användning och lagring av vätgas (PUSH)" ska chalmersforskarna tillsammans med kollegor från KTH, som leder projektet, Lunds universitet, Umeå universitet och RISE ta ett samordnat nationellt grepp om vätgas som energibärare. Vätebaserade energisystem antas komma spela en stor roll i framtidens förnybara elproduktion.

​El från bränsleceller


Björn Wickmans forskargrupp kommer att fokusera på att utveckla nya katalysatormaterial för nästa generations bränsleceller och elektrolysörer.

– Vätgas är en mycket viktig kolfri energibärare och även en betydande industriell processgas för framtiden. Centrumet omfattar hela värdekedjan i ett vätebaserat energisystem: produktion, lagring, distribution och slutanvändning i form av el från bränsleceller, säger Björn Wickman, docent vid institutionen för fysik på Chalmers. 

– Det här är ett forskningsområde som kommer att växa i betydelse i takt med omställningen av samhället mot större hållbarhet. Runt om i världen läggs det enorma resurser på detta. Att i all denna konkurrens sticka ut och göra skillnad är en utmaning, säger projektledaren Göran Lindbergh, professor i elektrokemi, i ett pressmeddelande från KTH.

Genomslag i industrin

Vätgastekniken lyfts ofta fram som ett miljövänligt alternativ till konventionella, batteridrivna fordon.

– En av vätgasens fördelar är när stora mängder energi ska lagras. Vikten och volymen blir betydligt lägre än om batterier används. Det gör att vätgas och bränsleceller är en attraktiv lösning för tunga fordon som ska köra långt, säger Göran Lindbergh i pressmeddelandet. 

Men vätgasen kan även få ett brett genomslag inom processindustrin, tror Göran Lindbergh och pekar på exemplet med svensk stålindustri. I samarbete med KTH driver bolagen LKAB, SSAB och Vattenfall ett projekt med målsättningen att producera fossilfritt stål - detta genom att ersätta kolet i masugnarna med vätgas. 

Text: Mia Halleröd Palmgren
Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.