Eva Olsson, professor vid institutionen för fysik på Chamers.
​Chalmers nya elektronmikroskop för mjuka material banar väg för smart materialdesign på atomnivå.  Det går till exempel att förbättra livsmedel, läkemedel, medicinska implantat eller solceller, berättar Eva Olsson, professor vid institutionen för fysik.
​Foto: Mia Halleröd Palmgren

Så designas smarta material med hjälp av världsunika mikroskop

Mer hälsosamma livsmedel, smartare solceller och miljövänligare textil- eller papperstillverkning. Det är exempel på vad Chalmers nyligen inköpta mjukelektronmikroskop kan bidra till. De världsunika instrumenten ger helt nya möjligheter att undersöka och förbättra material som tidigare inte kunnat undersökas på atomnivå.
– Mjuk mikroskopi kan ge en djupare förståelse för hur olika material är uppbyggda. Vi kan även se hur de kan lagra, alstra eller använda energi. Det fantastiska är att vi också kan göra experiment i mikroskopen. Därmed kan vi optimera material och göra dem bättre för både hälsan och miljön. Det banar väg för helt nya produkter, säger Eva Olsson, professor vid institutionen för fysik på Chalmers och en av de drivande inom styrkeområdet materialvetenskap.
 
Hon har jobbat hårt för att Chalmers ska kunna köpa in tre världsunika elektronmikroskop för mjuka material. Två av mikroskopen har redan levererats och det tredje kommer i slutet av året. Totalt handlar det om utrustning för 66 miljoner kronor, varav forskningsfinansiären Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har bidragit med hälften.
 
Förhoppningen är att den nya tekniken ska stärka forskningen inom området och leda till bättre produkter och produktionssätt inom industrin. Det kan till exempel handla om att förbättra livsmedel, läkemedel, medicinska implantat eller solceller. Det kan också göra det möjligt att tillverka massa- och pappersprodukter på ett mer miljövänligt sätt.
 
För att nå ut med de unika möjligheter som ges med de nya mikroskopen bjuder Chalmers in till samarbete med näringslivet. Den 5 maj ordnades den första workshopen med de nya mikroskopen. Det var Soft Microscopy Centre som stod värd för evenemanget. Centret är ett samarbete mellan Chalmers styrkeområde för materialvetenskap och Research Institutes of Sweden (Rise). Målet är att skapa förutsättningar för den nya generationens material och främja samarbeten mellan akademin och industrin. 
 
– Jag är stolt över att vi kan vara med och få fram smartare material som leder till ett mer hållbart samhälle. Till exempel kan vi byta ut giftiga material eller göra en tillverkningsprocess mer energieffektiv, säger Eva Olsson, som hoppas att många ska ta chansen att upptäcka de nya möjligheterna med den nya tekniken.

Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se

 

Fakta: Elektronmikroskopi

Elektronmikroskopi är ett samlingsnamn för olika typer av mikroskopi där man använder elektroner i stället för elektromagnetisk strålning för att få fram bilder av mycket små objekt. Med hjälp av denna teknik kan man komma förbi det synliga ljusets upplösningsgräns, vilket gör det möjligt att studera enskilda atomer.
Mjuk mikroskopi bygger på att elektronerna som undersöker materialet har lägre energi än i ett vanligt elektronmikroskop. Det gör det möjligt att utforska mjuka organiska material som till exempel livsmedel, textilier eller vävnader - ända ner på atomnivå - utan att materialet förlorar sin struktur.
Det finns olika typer av elektronmikroskop, till exempel transmissionselektronmikroskop (TEM), sveptransmissionselektronmikroskopi (STEM), svepelektronmikroskop (SEM) och kombinerat fokuserat jonstråle och SEM (FIB-SEM).
 

Workshop om mjuk mikroskopi på Chalmers:

Den 5 maj bjöd Soft Microscopy Centre in till en workshop om de nya möjligheter som öppnas med mjuk mikroskopi. Målgruppen var forskare, specialister och forskningsansvariga inom industrin, samt forskare inom akademin. Syftet med workshopen var att hitta nya samarbeten, stärka forskningen inom området och använda mikroskopi för att möta de behov som finns inom industrin. Workshopen erbjöd föreläsningar av ledande forskare från både akademi och industri, guidade visningar av de nya mikroskopen och möjligheter att knyta nya kontakter.

Läs mer om workshopen (på engelska)
 
Mer information:
Eva Olsson, professor, institutionen för fysik, Chalmers Tekniska högskola, +46 31 772 32 47, eva.olsson@chalmers.se,
Niklas Lorén, adjungerad professor, RISE Agrifood and Bioscience, +46 10 516 66 14, niklas.loren@ri.seSidansvarig Publicerad: må 26 jun 2017.