Fysikforskarna Timur Shegai och Eva Olsson
Timur Shegai och Eva Olsson på institutionen för fysik på Chalmers har beviljats 25 miljoner kronor i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De ska undersöka starkt kopplade tillstånd där ljus och materia växelverkar och kvasipartiklar uppstår. Dessa kvasipartiklar – polaritoner – är hybrider som har spännande optiska och elektriska egenskaper. ​​​​​​
​Foto: Johan Bodell

Storsatsning för att utforska mötet mellan ljus och materia

​Chalmersforskare har beviljats 25 miljoner kronor i ett prestigefyllt projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Under fem år ska fysikerna Eva Olsson och Timur Shegai söka svar på grundläggande frågor om mötet mellan ljus och material – i rumstemperatur. 
–  Vi ser fram emot att kunna kombinera unika spetskompetenser och bygga en plattform för ny kunskap om hur ljus och materia växelverkar. Vi dyker ännu djupare och tänjer på gränserna - i både tid och rum - för vad som är möjligt att uppfatta, säger professor Eva Olsson på institutionen för fysik på Chalmers. 

Hennes forskning är inriktad på att undersöka material – med hjälp av elektroner och ända ner på atomnivå. Timur Shegais forskning inriktad på att göra detsamma, men med hjälp av ljus och ultrasnabba skeenden. I det nya projektet förenar de ljus, materia, experiment och teori tillsammans med kollegorna Ermin Malic och Paul Erhart på Chalmers, samt Laszlo Veisz vid Umeå Universitet. Forskarna ska nu undersöka starkt kopplade tillstånd där ljus och materia växelverkar och kvasipartiklar uppstår. Dessa kvasipartiklar – polaritoner – är hybrider som har spännande optiska och elektriska egenskaper. 

Att skräddarsy stark växelverkan mellan ljus och materia vid rumstemperatur är en viktig utmaning, eftersom dagens kvantteknologi kräver mycket låga temperaturer och avancerade laboratorier. Genom att ta fram koncept som fungerar i rumstemperatur kan forskarna skapa efterlängtade möjligheter. 

–  Vi öppnar dörren till nya tillämpningar i samhället. Det kan till exempel handla om ultrasnabba optiska switchar, kvantinformation och nya energisnåla ljuskällor. Ljus och materia finns överallt omkring oss och är grundläggande i våra liv. Den nya kunskapen kan också användas till att skräddarsy materialegenskaper, som till exempel kemisk reaktionsförmåga, säger Timur Shegai, biträdande professor på institutionen för fysik på Chalmers. 

Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat 640 miljoner kronor till 20 framstående grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. 
Det nya Chalmersledda projektet heter ”Plasmon-exciton-koppling på attosekund-nanometerskalan: En skräddarsydd starkt kopplad växelverkan mellan ljus och materia vid rumstemperatur”. 

Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​​

Läs pressmeddelandet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stödjer svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan grundandet har 30 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.