Prestigefyllt Wallenberganslag till fysikprofessor

​​Chalmersprofessor Fredrik Höök är en av 22 framstående forskare i Sverige som tilldelas 18 miljoner av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning.​
– Det är fantastiskt hedrande att få den här chansen. Nu ska jag noggrant avväga hur jag på bästa sätt ska hantera den möjlighet och det ansvar som kommer med det här privilegiet, säger Fredrik Höök, professor på institutionen för fysik på Chalmers. 

Wallenberg Scholars är ett program med avsikt att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Målet är att forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. 
Studerar hur celler kommunicerar
Fredrik Höök forskar inom biologisk fysik och leder även forskningscentrumet Formulaex, där målet är att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar för att nå kroppens celler och bota svåra sjukdomar. 
I sin  forskning studerar Fredrik Höök hur celler kommunicerar med varandra. 
Cellers membran spelar en viktig roll för många biologiska processer och sjukdomar. Membranet är avgörande för cellens förmåga att kommunicera med omgivningen, och kan bland annat knoppas av i extremt små kapslar som transporterar ämnen till andra celler. Fredrik Höök och hans kollegor arbetar med att utveckla nya metoder för att studera dessa kapslar och försöka tillverka kopior av dem. 
På senare år har studier av cellers membran gett mycket ny kunskap om olika biologiska processer. Studierna har blivit möjliga tack vare allt känsligare mätinstrument. 
 
– Nu vill vi utveckla nya metoder för mikroskopering och hantering av små vätskemängder. Ett av de främsta målen är att analysera små membrankapslar, exosomer, som celler använder för att kommunicera med varandra, säger Fredrik Höök. 
 
För att de känsliga mätmetoderna ska kunna utnyttjas maximalt har forskare konstruerat strukturer som beter sig likadant som cellmembran. Detta gör det möjligt att biofysikaliskt undersöka hur cellmembran växelverkar med olika sorters nanopartiklar, som virus och exosomer. 
Fredrik Hööks forskargrupp använder konstgjorda cellmembran för att detaljstudera enstaka nanopartiklar som kopplats till membranet. Han och kollegorna arbetar också med att utveckla ett bioanalytiskt verktyg som kan bestämma storlek, struktur och optiska egenskaper hos enskilda partiklar. Det gör det möjligt att detaljanalysera komplexa biologiska prover, och forskarna hoppas också kunna sortera nanopartiklar baserade på deras egenskaper.
Banar väg för nya sätt att leverera läkemedel
Målet är att bättre förstå hur nanopartiklarna fungerar och vad som gör det möjligt för dem att tränga in i cellen. Med de kunskaperna vill Fredrik Höök  försöka konstruera konstgjorda exosomer. 
 
– Förhoppningsvis kan det leda till förbättrad sjukdomsdiagnostik och inspirera till nya sätt att utveckla och leverera läkemedel. Dessutom kan resultaten komma att svara på grundläggande frågor om nanopartiklars egenskaper. Det kan komma till nytta inom nanosäkerhet och på många andra områden, säger Fredrik Höök.
 
Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​
Foto: Henrik Sandsjö 
llustration: Yen Strandqvist
Metod för att analysera jästcellers stressreaktioner 

  

Wallenberg Scholars och chalmersforskare som beviljats anslaget

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses beviljar anslag till Wallenberg Scholars inom områdena medicin, naturvetenskap och teknik. I och med årets anslagsbeslut finns 63 aktiva Wallenberg Scholars i Sverige. Nästa omgång Wallenberg Scholars utses 2023.
 
Redan idag finns tre aktiva Wallenberg Scholars på Chalmers: 
Professor Mikael Käll, institutionen för fysik
Professor Jens Nielsen, institutionen för biologi och bioteknik
Professor Pernilla Wittung-Stafshedeinstitutionen för biologi och bioteknik
 
Tidigare har även chalmersprofessorerna Per Delsing, Peter Andrekson och Owe Orwar beviljats Wallenberg Scholars. 
 

Sidansvarig Publicerad: to 02 maj 2019.