Vetenskaplig bild. Neutronspridning.
Neutronspridning visar hur atomerna rör sig i ett protein. Den vänstra bilden visar väteatomerna medan den högra bilden främst visar de övriga atomerna genom att väteatomerna ersatts av tungt väte.​​
Bild: Jon33dn/CC BY-SA/Wikimedia Free Commons

Nu öppnas nya möjligheter för materialforskning på Chalmers

​Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) förlänger finansieringen till forskarskolan SwedNess och tillför 100 miljoner kronor fram till 2025. SwedNess forskar om neutronspridning och är ett samarbete mellan de sex svenska lärosätena Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. ​
Framförallt säkrar finansieringsbeslutet en femårig förlängning av forskarskolan och det fortsatta arbetet mot det övergripande målet med SwedNess – att träna nästa generations svenska forskare inom neutronspridning. Detta är speciellt viktigt för Sverige idag i och med det pågående byggandet av den europeiska spallationskällan, ESS, i Lund. ESS blir världens kraftfullaste neutronkälla och kommer att möjliggöra banbrytande forskning på bland annat material inom vetenskapsområden som fysik, kemi, medicin och arkeologi.

Chalmers har idag tre doktorander som finansieras av SwedNess – två på institutionen för fysik och en på institutionen för kemi och kemiteknik. För Chalmers del öppnar den förlängda finansieringen med 100 miljoner kronor nya möjligheter till doktorandprojekt inom neutronspridning. 

– Det är viktigt att stärka kompetensen inom neutronspridning på Chalmers för att vi ska förbli framgångsrika inom materialforskning och få stor nytta av ESS, som beräknas vara färdig för användning 2025, säger Jan Swenson, professor på institutionen för fysik och lokal studierektor för SwedNess på Chalmers. 


SwedNess bildades 1 augusti 2016 genom en finansiering på 120 miljoner kronor från SSF. Nu delar alltså SSF ut ytterligare 100 miljoner kronor till forskarskolan. Totalt kommer detta att innebära att SwedNess har möjlighet att finansiera ytterligare tjugo doktorandprojekt inom neutronspridning.


For information in English, read a short news article on SwedNess' homepage: 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 feb 2020.