Patrik Johansson
​Patrik Johanssons forskningsprojekt Carbat tar plats på 2021 års IVA 100-lista. Foto: Anna-Lena Lundqvist​​​​​

Nästa generations batterier ger IVA-100 placering

Ett forskningsprojekt om kalciumbatterier placerar fysiks professor Patrik Johansson på IVA:s 100-lista för 2021. Hållbar krisberedskap är temat för årets lista.
– Vår forskning kopplar framför allt an till energifrågan och hur man utan att tumma på resursmässig uthållighet kan lagra energi effektivt, säger Patrik Johansson.

Forskning som bidrar till en hållbar beredskap inför framtida kriser står i fokus när Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) nu presenterar sin tredje årliga 100-lista. Syftet med listan är att presentera aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten.

Institutionen för fysik på Chalmers tar i år plats på listan med forskningsprojektet Carbat (Calcium Rechargeable Battery Technology) som utforskar konceptet laddningsbara kalciumbatterier. 

Carbat började som ett Future Emerging Technologies-projekt inom EU:s Horizon 2020-program, med Chalmers som en av fyra partners via professor Patrik Johanssons forskargrupp på avdelningen för Materialfysik. Idag drivs delar av forskningen, framförallt på nya elektrolyter, vidare med finansiering från Vetenskapsrådet och Energimyndigheten. 

Kalciumbatterier poten​​tiell lösning för olika större energilager

En global samhällsutmaning idag är att lagra förnybar energi, gärna i form av högkvalitativ energi som el. Samtidigt behöver vi spara på jordens resurser. 

Uppladdningsbara kalciumbatterier har potential att vara en bidragande lösning för storskaliga lager för exempelvis sol- och vindkraft. Dels då de skulle kunna ha en nästan dubblerad energidensitet jämfört med det idag dominerande litiumjonbatteriet, dels då kalcium är det femte vanligaste förekommande grundämnet i jordskorpan, vilket ger en långsiktigt uthållig teknologi och även en kostnadsfördel. 

Vi har hittat lovande kombinationer på material- och konceptnivå. Vi kan nu konstruera fungerande celler i labbet, men det är såklart en helt annan sak att få till en kommersiellt gångbar produkt. Om man kan konstruera kalciumbatterier utifrån de material vi har idag eller liknande, så har de högst troligen en betydligt lägre miljöpåverkan, säger Patrik Johansson.

Viktigt att förmedla kunskap

Placeringen på IVA:s 100-lista ser Patrik Johansson som ett viktigt steg i att förmedla kunskap om den forskning som bedrivs på universiteten och för att visa på forskningens relevans för att lösa verkliga problem. 

– Kunskapsuppbyggnad är i sig ett oerhört viktigt uppdrag för en universitetsforskare, men om vi inte för fram de lösningar vi i alla fall potentiellt har på de stora problem mänskligheten står inför så har vi på något sätt svikit ett förtroende. Att se hur idéer och verklighet till slut kan matcha en utmaning – det är det verkligt roliga.

Text: Lisa Gahnertz
Foto: Anna-Lena Lundqvist

För mer information, kontakta:

Läs mer:

Carbats hemsida, där du även kan se en film om forskningen.
Batteriforskaren som gärna går en match mot fulfaktan  forskarporträtt om Patrik Johansson.Sidansvarig Publicerad: ti 25 maj 2021.