Lars Börjesson tar emot medaljen från Kung Carl XVI Gustaf.
​Professor Lars Börjesson vid institutionen för fysik belönas med Guldmedalj av IVA, 2021. ​​
​Foto: Erik Cronberg​

Chalmersprofessor tilldelas guldmedalj av IVA

Lars Börjesson, professor vid institutionen för fysik, belönas av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien med en Guldmedalj. Medaljerna delas ut av H.M. Konungen under IVA:s Högtidssammankomst.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har sedan hundra år tillbaka premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Lars Börjesson, professor i materialfysik vid Chalmers tekniska högskola, uppmärksammas nu av IVA med Guldmedalj för sina samhällsförbättrande insatser.

IVA:s motivering är:

​"Professor Lars Börjesson tilldelas Guldmedalj för sin framstående nyskapande forskning inom kondenserade materiens fysik och sitt innovativa och engagerade ledarskap som resulterat i etablering av nydanande forskningsinfrastruktur särskilt MAX IV och ESS, vilka ger exceptionella möjligheter till kunskap om materials egenskaper av stor betydelse för fortsatt forskning och industri."

– Det är en fantastisk ära att få den här medaljen och att det arbete jag ägnat mig åt, tillsammans med många andra, under lång tid uppmärksammas, säger Lars Börjesson.

– Det innebär också att det sprids vilka unika och framstående satsningar anläggningarna ESS och MAX IV är för Sverige och Europa. Anläggningarna är betydelsefulla för grundforskning i fysik, kemi, livsvetenskaper med mera, och för en mängd tillämpningar för ett hållbart samhälle, till exempel för nya material för hållbar energiteknik, återvinningsbara material för tillverkningsindustri, utveckling av nya mediciner och medicinsk teknik för bättre hälsa. Och inte minst för att de attraherar duktiga forskare med nya forskningsprojekt och innovationsidéer till Sverige som bidrar till samhällsutvecklingen.

Guldmedaljerna delas ut i samband med IVA:s Högtidssammankomst den 29 oktober 2021 i närvaro av Deras Majestäter Konungen och Drottningen. 


Om Lars Börjesson

Lars Börjesson disputerade vid Chalmers tekniska högskola 1987, och är sedan dess verksam här som docent (1990) och professor i materialfysik (1995). Han har även varit professor vid KTH (1993–1995). 
Lars Börjesson var under åren 2012–2016 verksam som vice-rektor på Chalmers med ansvar för styrkeområdena. Han har en lång erfarenhet av ledning av storskaliga forskningsanläggningar: 2010–2013 var han ordförande för MAX IV-laboratoriet i Lund och han är en av grundarna av European Spallation Source (ESS). År 2011 invaldes Lars Börjesson som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

För mer information, kontakta gärna:

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.