Fysikprofessor invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Fredrik Höök, professor i fysik vid Chalmers, har valts in Kungl. Vetenskapsakademien. Han är en av sex nya ledamöter och den enda från Chalmers som väljs in i år.​
– Jag ser fram emot att delta i det viktiga arbetet med att stärka vetenskapens roll och inflytande i samhället. Jag känner mig väldigt hedrad och det ska bli roligt att utbyta erfarenheter och idéer med de andra ledamöterna när jag får möjlighet att träffa dem, säger Fredrik Höök, som är professor och viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för fysik på Chalmers. 

Fredrik Höök forskar inom biologisk fysik och leder även forskningscentrumet Formulaex. Målet är att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar så att de kan nå fram till kroppens celler och bota svåra sjukdomar. Han studerar även hur celler kommunicerar med omgivningen och vilken roll cellens membran spelar i den processen.

Studierna har blivit möjliga tack vare allt känsligare mätinstrument och tekniker som utvecklats av Fredrik Höök och hans kolleger. De arbetar bland annat med att utveckla nya metoder för optisk mikroskopering kombinerat med hantering av små vätskemängder. De har även använt sig av konstgjorda cellmembran för att kunna detaljstudera enstaka biologiska nanopartiklar såsom till exempel virus när de bundit till membranet.

Forskargruppen arbetar dessutom med att utveckla ett bioanalytiskt verktyg som kan bestämma storlek, struktur och optiska egenskaper hos enskilda biologiska nanopartiklar. Med hjälp av dessa metoder kommer man att kunna analysera mycket komplexa biologiska prover.

– Förhoppningsvis kan vårt arbete leda till förbättrad sjukdomsdiagnostik och inspirera till nya sätt att utveckla och leverera läkemedel. Dessutom kan vi söka svar på grundläggande frågor om nanopartiklars egenskaper. Det kan komma till nytta inom nanosäkerhet och på många andra områden, säger Fredrik Höök.

Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se
Image: Johan Bodell​Läs mer om Fredrik Höök​ och hans forskning​:


Alla de nya ledamöterna i Kungl. Vetenskapsakademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 11 mars valdes fem nya svenska ledamöter in: Fredrik Höök, Chalmers, Martin Malmsten, Köpenhamns universitet i klassen för tekniska vetenskaper, Taija Mäkinen och Staffan Svärd, Uppsala universitet samt Martin Högbom, Stockholms universitet, klassen för biologiska vetenskaper. En ny utländsk ledamot valdes även in i klassen för medicinska vetenskaper, Barbara Canlon, Karolinska Institutet.    

Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.