Fysikforskning på IVA:s 100-lista för 2020
Två forskningsprojekt från institutionen för fysik har kvalat in på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens prestigefyllda 100-lista. ​​
​Illustrationer: Ella Marushchenko, Björn Wickman och Adam Arvidsson​​​

Fysikinnovationer i strålkastarljuset

​En hypersnabb nanosensor som minimerar vätgasens risker och en hållbar metod för att rena vatten från kvicksilver. Nu riktar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) strålkastarljus mot två forskningsprojekt inom fysikområdet. Bakom innovationerna står Christoph Langhammers och Björn Wickmans forskargrupper på institutionen för fysik på Chalmers. ​​
Med sin 100-lista väljer IVA att lyfta fram knappt hundra svenska forskningsprojekt med potential att förändra världen. I år har de särskilt fokus på hållbarhet. För att forskningsresultat och innovationer ska kunna omsättas till faktisk nytta bygger IVA broar mellan forskningsvärlden och näringslivet. 

– Det känns fantastiskt att kunna presentera en sensor som förhoppningsvis ska vara en del i vätgasbilens stora genombrott. Intresset som vi ser i bränslecellsbranschen är motiverande, säger Christoph Langhammer, biträdande professor på institutionen för fysik på Chalmers.

För att underlätta samverkan mellan forskare och företag IVA också bjudit in ett femtiotal utvalda forskare till ett särskilt möte – R2B Summit som hålls i Stockholm den 18 mars. Målet är att skapa direktkontakt mellan forskare och företag för att nå konkreta samarbeten som på sikt gör att kunskap kan omsättas och skapa konkurrenskraft.  Både Christoph Langhammers och Björn Wickmans forskningsprojekt kommer att vara representerade på R2B-mötet i Stockholm. 

– Det ger ännu större möjligheter att kommunicera vår forskning, visa vad det är vi gör och våra mål. Det ger dessutom väldigt bra möjligheter till direkt återkoppling från näringslivet om hur vår forskning kan lösa problem som de har eller ser i framtiden. Vi hoppas att vår forskning om förbättrad kvicksilverrening ska komma till användning i samhället och jag hoppas att evenemanget R2B Summit kan hjälpa till och bidra till det, säger Björn Wickman, docent vid institutionen för fysik på Chalmers. 

Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​


Läs mer om Björn Wickmans projekt: 

Rening av vatten från kvicksilver med hjälp av elektrokemiska legeringar

Björn Wickmans forskargrupp utvecklar en ny teknik för att rena vatten från kvicksilver, ett allvarligt miljögift som drabbar tiotals miljoner människor. Genom att binda in kvicksilveratomer i en stabil elektrokemisk legering är det möjligt att ta bort mer än 99 procent av kvicksilvret i en vattenlösning. Tekniken är selektiv, återanvändningsbar, energisnål och fungerar även vid låga halter. Den skapar också en förenklad hantering av sekundäravfall. Tekniken kan kraftigt minska mängden farligt avfall, förbättra och möjliggöra sanering av kvicksilver samt säkerställa rent dricksvatten. 


För mer information, kontakta: 
Björn Wickman, docent, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 51 79, bjorn.wickman@chalmers.se


Läs mer om Christoph Langhammers projekt: 

Hypersnabb nanosensor minimerar vätgasens risker

Vätgas är en förnybar energibärare som driver bilar som bara släpper ut vatten. Problemet är att vätgas blandat med luft är brandfarligt. Därför har Christoph Langhammers forskargrupp utvecklat världens första vätgassensor som detekterar 0,1 procent väte på under en sekund. Innovationen bygger på optisk sensorteknik som kan öka säkerheten i vätedrivna fordon. Sensorn kan även vara intressant för kemiindustrin och för medicinsk diagnostik. På sikt vill forskarna kunna 3D-printa nanosensorerna. 


För mer information, kontakta: 
Christoph Langhammer, biträdande professor, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 33 31, clangham@chalmers.se​


Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.