20 miljoner skäl att skena och skina i plasmafysik

Tünde Fülöp, plasmafysiker vid institutionen för teknisk fysik, Chalmers, har fått ett anslag värt cirka 20 miljoner kronor från det Europeiska forskningsrådet. Projektet handlar om att utveckla nya modeller av partikelacceleration i plasmor.


Det Europeiska forskningsrådet har tilldelat ett ERC-Consolidator-anslag värt 20 miljoner kronor (2 miljoner euro) till plasmafysikern Tünde Fülöp för projektet "Running away and radiating

".

Tünde Fülöp brinner för plasmor - heta joniserade gaser - som också kallas materiens fjärde aggregationstillstånd.

– Plasmafysik knyter samman ett antal olika fysikområden: matematisk fysik, statistisk fysik, elektrodynamik och fluidmekanik. Inom plasmafysik fokuserar jag på magnetisk fusion och laserdriven partikelacceleration

– Projektet som har fått stöd av ERC handlar om att förstå hur vissa laddade partiklar accelereras till riktigt höga energier, hur de beter sig, vilken strålning de avger och hur de påverkar resten av plasmat. Det finns en lång rad av intressanta tillämpningar, inom energiforskning, rymdfysik, medicin och grundläggande fysik.

Det är andra gången som Europeiska forskningsrådet delar ut ERC Consolidator Grants. Anslaget riktar sig till framstående forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sig i sin roll som forskningsledare. Forskarna som fått ERC Consolidator Grants anses ha potential att bli världsledande inom sina fält.

Kontakt
Prof. Tünde Fülöp, Institutionen för teknisk fysik, Chalmers


Foto: Henrik Sandsjö


Sidansvarig Publicerad: to 21 apr 2016.