Åtta fysikforskare fick anslag från Vetenskapsrådet

​Åtta forskare från institutionen för fysik på Chalmers har beviljats anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknik. Totalt har de tilldelats 29 145 000 kronor från 2020 till 2024. Stort grattis till Andreas Ekström, Paul Erhart, Henrik Grönbeck, Patrik Johansson, Mikael Käll, Eva Olsson, Philippe Tassin and Andrew Yankovich.

Projektbidrag

Andreas Ekström 
"Stark nukleonkraft: atomkärnors kvantmekaniska egenskaper och neutronstjärnors tillståndsekvation"
3 565 000 kronor

Paul Erhart
"Fasbeteende och elektroniska egenskaper hos halogenid-perovskiter från simulering på atomskala"
4 200 000 kronor

Henrik Grönbeck
"Adaptiv beräkningskatalys över tids- och längdskalor"
3 280 000 kronor

Patrik Johansson
"Elektrolyter för Metallorganiska Multivalenta Batterier"
3 400 000 kronor

Mikael Käll
"Optotermisk Marangonikonvektion och sensorik på nanoskala"
4 000 000 kronor

Eva Olsson
"Kontroll av optiska och elektriska egenskaper hos mono- och fåtal lager av tvådimensionella material genom mekanisk töjning"
3 400 000 kronor

Philippe Tassin
"Utveckling av nya fotoniska metaytor med hjälp av artificiell intelligens"
3 700 000 kronor

Etableringsbidrag

Andrew Yankovich
Visualisering av stark växelverkan mellan ljus och materia genom NEX-GEN-STEM
3 600 000 kronor
Sidansvarig Publicerad: to 19 nov 2020.