Avdelningen för teoretisk fysik

Avdelningen för teoretisk fysik sysslar med både tillämpad och grundläggande forskning. Vår forskning täcker in områden som komplexa system, plasmafysik, fysik i starka fält, klassisk fältteori och kvantfältteori, strängteori och gravitation. Vi använder oss av avancerade analytiska och numeriska verktyg i vår forskning, och de olika forskningområdena förenas av metoder. Vårt gemensamma mål: att förstå naturen.

Publicerad: ti 09 aug 2016.