Färgglad illustration av plasma teori
Ett infrarött foto visar insidan av JET-tokamaken. ​​
Bild: EUROfusion

Plasmateori

Vi har ett brinnande intresse för plasmor - heta, joniserade gaser - som också kallas det fjärde tillståndet av materia. Plasmafysik är en fascinerande gren av fysiken som förenar elektromagnetism, strömningsmekanik, våg-partikel-interaktioner, relativistiska effekter och subatomär fysik. Vi utvecklar nya teoretiska och numeriska verktyg för att undersöka frågeställningar som främst är kopplade till magnetisk fusion och laserproducerade plasmor. Inom magnetisk fusion studerar vi dynamiken hos strålar av snabba elektroner, samt transport som drivs av kollisioner och turbulens. Inom laserplasmaområdet fokuserar vi på att finna metoder att öka effektiviteten, energin och kvaliteten hos jonkällor drivna av laserplasmor. Möjliga tillämpningar sträcker sig från cancerbehandling till förståelse för hur blixtar skapas och förbättrad design av fusionsreaktorer för storskalig energiproduktion.

Länk till forskargruppen Plasmateoris hemsida (på engelska)

Sidansvarig Publicerad: on 03 jul 2019.