Illustration materialfysik

Avdelningen för Materialfysik

Materialfysik – från atomer till komponenter

Vårt mål är att förstå fysikaliska fenomen i material och hur man bäst kan använda dessa i ny teknologi. Vi kombinerar nyfikenhets- och utmaningsdriven forskning som sträcker sig från grundläggande processer i material till att studera material i en tillämpning, exempelvis hur joner rör sig i ett batteri under urladdning. Med vår forskning tar vi oss an globala utmaningar inom hållbar energi och transport, miljö, hälsa och välbefinnande. Till exempel arbetar vi med projekt riktade mot nästa generations batterier, implantat, farmaceutiska beredningar och teknik för hästsportapplikationer. Vi arbetar i nationella och internationella konsortier, i akademi/industrinätverk och i grundläggande strategiska forskningsprojekt.

Målet är att bygga en detaljerad förståelse från atom- och nanoskala till materialens makroskopiska funktionalitet. Våra aktiviteter inkluderar atomistisk modellering, materialdesign och syntes, avancerad materialkarakterisering och metodutveckling, samt komponentdesign och optimering. Vår expertis omfattar ett brett spektrum av material som mjuka, hårda och hierarkiska material, vätskor och glas, komplexa oxider och kvantmaterial. Vi använder avancerade avbildnings- och spektroskopimetoder i våra egna laboratorier, vid Chalmers materialanalyslaboratorium och i storskaliga anläggningar för synkrotronröntgen-, myon- och neutronspridning. Vi tar del i flera utvecklingsprojekt vid den nationella synkrotronanläggningen MAX IV och den internationella European Spallation Source (ESS).


Kontakt:
Professor Aleksandar Matic​, avdelningschef

Besöksadress:
​Kemigården 1, Göteborg

Karta​​​

Postadress:
N​amn
Chalmers Tekniska högskola
Institutionen för fysik
Kemigården 1
412 96 Göteborg​

Forskagrupper på materialfysik

Läs mer om avdelningens forskning på våra engelska sidor.

Johansson research group
Gruppledare: Professor Patrik Johansson

Liebi research group
Gruppledare: Forskarassistent Marianne Liebi

Sassa research group​​
Gruppledare:​ Forskarassistent Yasmine Sassa​

Sidansvarig Publicerad: ti 28 apr 2020.