Avdelningen för Bionanofotonik, våren 2017. Från vänster till höger: Battulga Munkhbat, Lei Shao, Hana Sipova, Benjamin Rousseaux, Pawel Karpinski, Michael Stührenberg, Steven Jones, Ankit Bisht, Srdjan Acimovic, Denis Baranov, Jorge Cuadra, Martin Wersäll, Daniel Andrén, Nils Odebo Länk, Timur Shegai, Mikael Käll. Frånvarande från foto: Ruggero Verre, Peter Johansson, Tomasz Antosiewicz.

Avdelningen för Bionanofotonik

Avdelningen för Bionanofotonik är engagerad i grundläggande och tillämpade studier inom nanofotonik och biofotonik som ligger i framkanten av den internationella forskningsvärlden. Ledningen för denna avdelningen består av två huvudforskare / gruppledare, professor Mikael Käll (divisionschef) och docent Timur Shegai. Många av de aktuella projekten innefattar plasmoner i metallnanostrukturer och deras interaktioner med molekyler och andra nano-objekt. Gruppen är verkligen internationell (för närvarande 10 nationaliteter representerade) och består av MSc och doktorander, postdoktor och seniorforskare. Vi utför experiment, teori och datorsimuleringar och vi är frekventa användare av Chalmers Nanofabrication Laboratory och Chalmers Materials Analysis Laboratory. Vi har också ett antal experimenteringsmöjligheter, huvudsakligen inom optisk mikroskopi och spektroskopiuppsättningar. Vi är alltid intresserade av talangfulla och entusiastiska MSc, PhD eller post doc kandidater - bara ring oss eller maila Mikael och / eller Timur!

För mer information, besök den engelska versionen av sidan.


Avdelningen för Bionanofotonik är en av institutionen för fysiks forskaravdelningar under ledning av professor Mikael Käll. 

Kontakt
Professor Mikael Käll, avdelningschef
031-772 31 19

Sidansvarig Publicerad: on 11 apr 2018.