Illustration

Avdelningen för Nano- och biofysik

​​Avdelningen för Nano- och biofysik fokuserar på fysiken hos nanoskopiska och biomolekylära strukturer och utforskar deras växelverkan med olika typer av stimuli, t.ex. elektroner, fotoner och neutroner. Vi utvecklar nya experimentella och beräkningsbaserade metoder och tillämpningar tack vare en unik position i gränslanden mellan fysik, kemi, biologi och medicin.

Genom vår forskning, undervisning och samverkan engagerar vi oss i utbyten med flera institutioner vid Chalmers, Göteborgs universitet liksom regionala, nationella och internationella universitet, industrier, institut och andra tekniköverföringsinitiativ. 


Kontakt
Professor Eva Olsson, avdelningschef
031-772 32 47
 ​
Besöksadress
​Fysikgränd 3, Göteborg
Avdelningen sitter i Fysik forskarhus våning 5 och 6 på Chalmers campus Johanneberg.

Karta​

Postadress
N​amn
Chalmers tekniska högskola
Institutionen för fysik
412 96 Göteborg​​

Forskagrupper på Nano- och bofysik

Julie Gold group
Nyckelord: biomaterial, cellinteraktion med material, vävnadsregenerering, odlat kött, pedagogik

Fredrik Höök group
Nyckelord: bioanalytiska sensorer, lipid-baserade nanopartiklar, optisk mikroskopi, ytbioteknik, mikrofluidik

Nyckelord: nanooptik, biofotonik, metaytor, plasmonik, optiska krafter

Nyckelord: energimaterial, kvantstrukturer, material för hälsa, ultrahögupplösande mikroskopi, in situ elektronmikroskopi

Nyckelord: stark ljus-materia koppling, polaritoner, 2D material, ultrasnabb spektroskopi, övergångsmetall-dikalkogenider 

Jan Swenson group
Nyckelord: mjuka material, vatten, neutronspridning, simuleringsmetoder, nanopartiklar

Sidansvarig Publicerad: on 06 maj 2020.