Forskning vid Fysik

Institutionen för fysik härstammar från naturvetenskapens företeelser och koncept, vilket dels berör förståelsen bakom naturvetenskap samt hur dess vetenskapliga principer kan tillämpas i applikationer och system. Uttryckligen forskar vi på allt från grundforskning, biologisk fysik om cellmembran, till konkreta projekt kring utveckling av nya material för bränsleceller. 

Våra forskningsprofiler är biologisk fysik, oordnande system, komplexa oxider, yt- och nanofysik och subatomär och plasmafysik. 

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.