Centrum och faciliteter

 
Stimulerade av vår tids behov och utmaningar är institutionens ambition att främja en kreativ miljö för forskning, lärande och samverkan. Vi tillför en konkurrensfördel genom att länka de bästa internationella forskarna i materialvetenskap, nanoteknologi och energiforskning med ledande industriella partners.
 
Vi arbetar över de traditionella institutionsgränserna och driver två Chalmersövergripande infrastrukturenheter.

Centrum

Chalmers infrastrukturenheter:

Publicerad: fr 28 jun 2019.