GPC Colloquium med Bernhard Mehlig
​Illustration (vänster): Modellberäkning. Porträttbild (höger): Bernhard Mehlig. ​​​
Po​rträttbild: Holger Motzkau, Wikipedia/Wikimedia Commons​​

Göteborgs Fysikcentrum (GPC) kollokvium: Bernhard Mehlig


Om seminarieserien GPC Colloquium
Vi startar om kollokvium-serien inom GPC (Göteborgs Fysikcentrum) men i ett annat format och på annan plats – fakultetsvåningen på Wijkanders.
Olika talare från eller utanför Göteborg ger dig nya insikter om fysikens många aspekter och det kommer att finnas möjlighet att mingla med dina kollegor efteråt.
Eftersom syftet är att dela kunskap och knyta kontakter har vi valt att inte erbjuda någon möjlighet att delta på distans – vi välkomnar alla att delta på plats! 

FÖRELÄSARE: Prof. Bernard Mehlig, Department of Physics, Gothenburg University
TITELTurbulent Aerosols
SAMMANFATTNINGTurbulent aerosols are suspensions of droplets or solid particles in a turbulent gas, such as water droplets in the turbulent air of a cumulus cloud. The analysis of such highly non-linear and multi-scale problems poses formidable challenges. Laboratory experiments resolving the particle dynamics have only recently become possible, and direct numerical simulations of such systems are still immensely difficult.
In this talk I describe recent progress in understanding the dynamics of turbulent aerosols. We formulated and analysed statistical models that  capture the relevant physics, that account for the statistical properties of the turbulent flow, and that allow systematic mathematical analysis using dynamical-systems theory. I summarise how this helps to understand fundamental mechanisms determining the particle dynamics: small-scale fractal clustering, caustic singularities, and anomalously large relative particle velocities. I highlight successes and failures of this approach, as well as the most important open questions.

(Referens: K. Gustavsson & B. Mehlig, Adv. Phys. 65 (2016) 1-57.)
Kategori Seminarium
Plats: Wijkanders, Vera Sandbergs allé 5B
Tid: 2022-05-19 15:00
Sluttid: 2022-05-19 16:00

Sidansvarig Publicerad: fr 06 maj 2022.