Nyanställda på Matematiska vetenskaper

Här presenterar vi våra senast anställda medarbetare. 

Porträtt av Sagy Ephrati

Sagy Ephrati

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag tog nyligen min doktorsexamen vid Universiteit Twente i Nederländerna och kommer att ansluta till Klas Modins grupp som postdoktor.

Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom beräkningsmässig fluiddynamik, (stokastisk) modellutveckling för geofysiska flöden, och att kombinera dessa ämnen med geometrisk mekanik.

Startdatum: 1 december 2023

Moritz Hauck

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 1 oktober 2023

Antonio Trusiani

Postdoktor vid Avdelningen för algebra och geometri

Startdatum: 1 september 2023

Porträtt av Nachi Avraham-Re'em

Nachi Avraham-Re'em

Postdoktor vid Avdelningen för analys- och sannolikhetsteori

Jag har nyligen avslutat min doktorandutbildning vid Hebrew University under handledning av professor Zemer Kosloff, och jag kommer att vara postdoktor i professor Michael Björklunds forskningsgrupp.

Min forskning är främst inom ergodteori och sannolikhet. Jag är också intresserad av deskriptiv mängdteori och dess kopplingar till ovan nämnda ämnen.

Startdatum: 28 augusti 2023

Porträtt av Gustav Mårdby

Gustav Mårdby

Doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Jag är intresserad av geometrisk analys, en gren i matematiken som innehåller både geometriska och analytiska metoder. Analysen kommer vanligtvis från matematisk fysik, som använder partiella differentialekvationer för att beskriva fysiska processer som värme, vågor och energi. Den fysiska processen sker i någon geometrisk omgivning, och det är här geometrin kommer in.

I mitt masterarbete undersökte jag sambandet mellan Laplace-operatorns spektrum på begränsade domäner och deras geometri. Jag kommer att fortsätta denna undersökning och studera relaterade problem inom geometrisk analys med huvudhandledare Julie Rowlett.

Startdatum: 21 augusti 2023

Noémie Legout

Timlärare vid Avdelningen för algebra och geometri

Startdatum: 18 augusti 2023

Porträtt av Joel Danielsson

Joel Danielsson

Timlärare vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Jag börjar på institutionen som gästlärare, och kommer att undervisa både i matematik och statistik.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är probabilistisk kombinatorik i allmänhet och slumpgrafer/nätverk i synnerhet. Ett av mina nuvarande projekt handlar om slumpmässiga simplicialkomplex, och uppräkning av kombinatoriska mångfalder. Några ämnen som jag har arbetat med är slumpmässiga instanser av diskreta optimerings- och satisfierbarhetsproblem, lokala grafgränser, och slumpmässiga k-SAT-modeller.

Startdatum: 15 augusti 2023

Akash Sharma

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 14 augusti 2023

Porträtt av Alejandro Lozada Cortés

Alejandro Lozada Cortés

Doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag är fysiker och journalist, och gillar att kombinera verktygen. Jag kommer att delta i professor Rebecka Jörnstens grupp som studerar (och förhoppningsvis utvecklar) nya tekniker för matris- och tensorimputation med målet att främja processen med att upptäcka läkemedel för glioblastom.

Startdatum: 14 augusti 2023

Porträtt av Philipp Misof

Philipp Misof

Doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Jag ansluter till Jan Gerkens grupp inom området matematiska grunder för "deep learning". Jag är särskilt intresserad av geometriska beskrivningar av neurala nätverk, till exempel ekvivarianta neurala nätverk, som möjliggör mer skräddarsydda algoritmer. Genom min fysikerbakgrund påverkas mitt arbete av de symmetricentrerade tillvägagångssätt som typiskt hittas inom matematisk fysik.

Tidigare har jag tagit en mastersexamen i fysik vid Universität Wien. Medan mitt mastersarbete handlade om invarianta neurala nätverk inom området kondenserade materians fysik så är jag nu entusiastisk över att undersöka neurala nätverk i en mer grundläggande miljö på Chalmers som del av ett WASP-finansierat program. 

Startdatum: 14 augusti 2023

Porträtt av Björn Müller

Björn Müller

Doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Mina intressen är beräkningsmatematik med ett fokus på stokastiska metoder och numerisk analys. Jag kommer att arbeta med mångfalder som utvecklas stokastiskt över tid. Målet för projektet, som handleds av Annika Lang, är att definiera dessa mångfalder, analysera deras egenskaper och slutligen att simulera dem genom att kombinera metoder från stokastiska partiella differentialekvationer, stokastiska processer och geometri.

Jag har en mastersexamen i matematik från University of Louisiana i Lafayette, USA. Mitt mastersarbete fokuserade på numerisk analys för partiella differentialekvationer, specifikt på exponentiella tidsdifferentieringsscheman för  advektion-diffusion-reaktionsekvationer.

Startdatum: 14 augusti 2023

Porträtt av Ruben Seyer

Ruben Seyer

Doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Mina intressen ligger i snittet av bayesiansk inferens och maskininlärning, där jag kommer att arbeta på statistiska beräkningsmetoder. Jag är särskilt intresserad av tillämpningar inom spatial statistik och punktprocesser. Hittills har jag fokuserat på stokastiska gradientmetoder och styckvis deterministiska Markovprocesser.

Jag kommer att handledas av Moritz Schauer och Aila Särkkä. I grunden är jag civilingenjör i teknisk matematik från Chalmers och gjorde mitt examensarbete vid institutionen om just deriverbara Monte Carlo-metoder med styckvis deterministiska Markovprocesser.

Startdatum: 14 augusti 2023

Porträtt av Victor Ahlquist

Victor Ahlquist

Doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Jag är doktorand inom analytisk talteori och är speciellt intresserad av lågt liggande nollställen hörande till familjer av L-funktioner.

Startdatum: 1 juni 2023

Porträtt av Nina Gantert

Nina Gantert 

Jubileumsprofessor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Jag arbetar inom sannolikhetsteori, särskilt med stokastiska processer, slumpmässiga medier och stora avvikelser. Mina forskningsämnen inkluderar användandet av slumpvandringar för att modellera transporter i oordnade medier, och interagerande partikelsystem som till exempel uteslutningsprocessen.

Jag är också intresserad av tillämpningar av sannolikhetsteori inom fysik och biologi.

Startdatum: 1 maj, 2023

Porträtt av Georg Huppertz

Georg Huppertz

Doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Min forskning kommer att handla om C*-algebror, i synnerhet Cuntz-semigrupper. Det finns flera invarianter för att särskilja C*-algebror och Cuntz-semigruppen är en av dem. Den har ett par fördelar jämfört med K-teori. De komplexa talen, Jiang-Su-algebran och suspensionen av Calkin-algebra har alla samma K_0- och K_1-grupper, medan var och en av dem har en annan Cuntz-semigrupp. Dessutom bevarar Cuntz-semigruppen C*-algebrans slutna ideala struktur, något som K-teori vanligen inte gör.

Jag kommer att arbeta under handledning av Hannes Thiel och Christian Johansson. Jag har en mastersexamen från Radboud University i Nijmegen och en kandidatexamen från Leiden University, båda i Nederländerna. Min mastersuppsats handlade om den universella koefficientsatsen för C*-algebror.

Startdatum: 1 maj, 2023

Porträtt av Elin Bergström

Elin Bergström 

Studieadministratör, Verksamhetsstödet

Jag kommer att arbeta som administratör inom verksamhetsstödet, främst riktat mot studieadministration så som tentamensadministration, studieexpedition och resultatrapportering. Tidigare har jag arbetat som studieadministratör vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet.

Startdatum: 11 april, 2023

Porträtt av Eszter Lakatos

Eszter Lakatos

Forskarassistent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag ansluter till institutionen genom en tjänst inom styrkeområde Hälsa och teknik. Min forskning fokuserar på att utveckla matematiska modeller och bioinformatikmetoder för att förstå hur cancerformer anpassar sig till sin omgivning.

I den här tjänsten kommer jag att arbeta med stokastiska modeller för tumörtillväxt och nya metoder för att analysera cancersekvenseringsdata. Jag kommer att tillämpa dessa metoder för att studera cancerimmun interaktion och cancerdynamik under behandling.

Startdatum: 1 april, 2023


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.