Nyanställda på Matematiska vetenskaper

Här presenterar vi våra senast anställda medarbetare. 

Porträtt av Eszter Lakatos
Eszter Lakatos

Eszter Lakatos

Forskarassistent vid avdelningen för Tillämpad matematik och statistik

Jag ansluter till institutionen genom en tjänst inom styrkeområde Hälsa och teknik. Min forskning fokuserar på att utveckla matematiska modeller och bioinformatikmetoder för att förstå hur cancerformer anpassar sig till sin omgivning.

I den här tjänsten kommer jag att arbeta med stokastiska modeller för tumörtillväxt och nya metoder för att analysera cancersekvenseringsdata. Jag kommer att tillämpa dessa metoder för att studera cancerimmun interaktion och cancerdynamik under behandling.

Startdatum: 1 april, 2023

Porträtt av Jan Gerken
Jan Gerken

Jan Gerken

Forskarassistent vid avdelningen för Algebra och geometri

Jag startar en ny WASP-finansierad grupp vid Avdelningen för algebra och geometri inom området matematiska grunder för djup maskininlärning, i synnerhet geometrisk djupinlärning, som forskarassistent. Jag har tidigare varit postdoktor på Matematiska vetenskaper och är glad över att vara tillbaka!

Med min grupp kommer jag att arbeta med ekvivarianta och breda neurala nätverk. På teorisidan är vårt arbete starkt inspirerat av fysik, och lånar från områden som gaugeteori och kvantfältsteori. På den praktiska sidan arbetar vi med tillämpningar inom kondenserade materiens fysik, självkörande fordon och kvantkemi, och vill dessutom utvidga mot tillämpningar för ren matematik.

Startdatum: 1 mars, 2023

Porträtt Maria Teresa Moncatar
Maria Teresa Moncatar

Maria Teresa Moncatar

HR-partner, Verksamhetsstöd

Jag är vikarierande HR-partner som arbetar strategiskt och operativt med HR-frågor genom vägledning och stöd till chefer på institutionen samt arbetar med Chalmers övergripande HR-frågor. Jag har arbetat i samma arbetsområde sedan 2013 på Göteborgs universitet.

Startdatum: 1 mars, 2023

Hampus Linander

Forskare vid avdelningen för Algebra och geometri

Startdatum: 1 februari, 2023

Porträtt av Arpitha Prasad Bharathi
Arpitha Prasad Bharathi

Arpitha Prasad Bharathi

Postdoktor vid avdelningen för Tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 18 januari, 2023

I stora drag omfattar mina forskningsintressen optimering och grafteori. Jag har en doktorsexamen i teoretisk datavetenskap från Schweiz och min avhandling handlar om så kallade "combinatorial polynomial ideal membership problems" och hur denna typ av frågeställningar kan användas inom optimering. Jag har arbetat en del med komplexitet av algoritmer, grafteori för grafer med struktur, samt med graffärgning. Min fokus ligger nu på artificiell intelligens och dess användningsområden för matematisk optimering, i ett forskningsprojekt som leds av Axel Ringh och finansieras av WASP. Några mindre projekt jag har arbetat med inkluderar bildbehandling för datorseende, och simulering av utvecklingen av samarbete inom ekologiska vetenskaper.

Isac Boström

Doktorand vid avdelningen för Analys och sannolikhetsteori

Startdatum: 9 januari, 2023

Porträtt av Erik Karlsson Nordling
Erik Karlsson Nordling

Erik Karlsson Nordling

Doktorand vid avdelningen för Tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 1 januari, 2023

Jag är huvudsakligen intresserad av algoritmer och maskininlärning för beslutsfattande, såväl inom single-agent som multi-agent system. Forskningsprojektet som jag arbetar med handlar om utveckling av en modell för automatiserat beslutsunderstöd inom sjukvården. Modellen ska vara baserad på markovbeslutsprocesser (MDPs) och förstärkningsinlärning (RL). Projektet är anslutet till WASP-programmet och handleds av Marina Axelson-Fisk.

Jag tog min masterexamen i Komplexa Adaptiva System på Chalmers i december 2022. Jag har även en kandidatexamen i Teknisk Matematik från Chalmers.

Adam Malik

Postdoktor vid avdelningen för Tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 1 januari, 2023

Jag forskar inom matematisk biologi, med fokus på matematiska modeller för tillväxten av cancer tumörer. Senast utvecklade jag en modell av tumörer som växer i hjärnan på möss, baserad på hjärnans anatomiska egenskaper. Jag är också intresserad av hur tekniker från AI och maskininlärning kan användas inom matematisk biologi på nya sätt.

Under min postdok vid MV kommer jag att fokusera mer på AI och maskininlärning, och kommer att tillhöra Rebecka Jörnstens forskargrupp.

Porträtt av Hannes Thiel
Hannes Thiel

Hannes Thiel

Biträdande professor vid avdelningen för Analys och sannolikhetsteori

Startdatum: 1 januari, 2023

Jag arbetar med algebraiska aspekter av funktionalanalys och harmonisk analys. Mina huvudsakliga forskningsintressen är struktur och klassifikationsteori för c*-algebror och rigiditetsfenomen för representationer av grupper på Banachrum.

Jag kommer att vara Wallenberg Academy Fellow på Chalmers tekniska högskola.