Verksamhetsstödet vid Matematiska vetenskaper

Uppdrag

Verksamhetsstödet vid Matematiska vetenskaper är gemensamt för institutionen, och arbetar för att ge ett professionellt stöd till verksamheten.

Vårt mål är ”Ett ändamålsenligt och professionellt verksamhetsstöd för utbildning, forskning och samverkan. Detta uppnår vi genom kompetens, engagemang och effektivitet”.

Vi arbetar inom områdena ekonomi-, personal-, studie-, samt forskarutbildningsadministration, men också inom husservice och IT-service. Dessutom har institutionen ett eget bibliotek med bibliotekarie och biblioteksassistent. Tillsammans är vi lite drygt femton personer.