Verksamhetsstödet vid Matematiska vetenskaper

Uppdrag

Verksamhetsstödet vid Matematiska vetenskaper är gemensamt för institutionen, och arbetar för att ge ett professionellt stöd till verksamheten.

Vårt mål är ”Ett ändamålsenligt och professionellt verksamhetsstöd för utbildning, forskning och samverkan. Detta uppnår vi genom kompetens, engagemang och effektivitet”.

Vi har medarbetare inom områdena ekonomi-, personal-, studie-, samt forskarutbildningsadministration, men också inom husservice, IT-service och kommunikation. Dessutom har institutionen ett eget bibliotek med bibliotekarie. 

HR-partner

Maria Teresa Moncatar
  • HR-partner, Matematiska vetenskaper

Kommunikationspartner

Daniel Stahre
  • Kommunikationspartner, Matematiska vetenskaper

Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue