Studieexpeditionen på Matematiska vetenskaper

Öppettider:
Måndagar, onsdagar och fredagar kl 11.00–13.00.

Besöksadress

Chalmers Tvärgata 3, entréplan

E-postadress: mvexp.math@chalmers.se​

Hämta ut tentamen

Vill du hämta ut din tentamen kan du besöka oss under öppettiden.

För smidigast hantering behöver du ha förberett följande:

 • vilken tentamensperiod tentamen gick
 • kurskod
 • legitimation

Få tentamen via mejl

Vill du titta igenom din tentamen utan att hämta ut den så skannar vi in den och mejlar den till dig.
Ange kurskod och examinationsdatum, samt ditt namn och personnummer och mejla till: mvexp.math@chalmers.se

Övriga frågor angående tentamen

 • För frågor kring resultatrapportering i LADOK, mejla: mvexp.math@chalmers.se
 • För frågor kring tentamensdatum och anmälan till tentamen, mejla: elisabeth.eriksson@chalmers.se
 • För frågor kring gamla tentamensteser och lösningar: 
  • i första hand kurshemsidan,  
  • i andra hand kursansvarig.

Frågor om kurser

 • För frågor kring kursregistrering för våra GU-studenter, mejla: svl.math@gu.se
 • För frågor kring kursstart och scheman för våra GU-studenter, mejla: svl.math@gu.se
 • För frågor kring Canvas/Kurshemsidor (både Chalmers och GU), mejla: elisabeth.eriksson@chalmers.se
 • För frågor av studievägledningskaraktär för våra GU-studenter, mejla: svl.math@gu.se

Övriga ärenden


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.