Institutionsrådet vid Matematiska vetenskaper

Varje institution har ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. 

Institutionsrådets uppgift är att:

  • inom institutionens verksamhetsområden identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor av betydelse för lärosätenas och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur.
  • Följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall.
  • Vid rekrytering av prefekt utse en representant inom gruppen att ingå i rekryteringsgruppen.

Institutionsrådets ledamöter vid Matematiska vetenskaper

Externa ledamöter

Viktor Olsbo, Smartr, ​Ordförande
​Milena Anguelova, Saab Surveillance
​Sofia Tapani, Astra Zeneca
Kajsa Taylor, GTG
Johan Tysk, Uppsala universitet

Ledamöter Chalmers och Göteborgs universitet

Maria Abrahamsson, rektors representant, Chalmers
Måns Henningson, dekanus representant, Naturvetenskapliga fakulteten
Anna Evenson, studentrepresentant, Göteborgs universitet
Simon Nylund, suppleant, studentrepresentant, Göteborgs universitet
Samuel Martinsson, studentrepresentant, Chalmers
Samuel Kyletoft, suppleant, studentrepresentant, Chalmers

Ledamöter, Matematiska vetenskaper

​Bernt Wennberg, prefekt, vice ordförande
Marija Cvijovic, proprefekt
Laura Fainsilber, lärarrepresentant
Ottmar Cronie, suppleant, lärarrepresentant
Jeffrey Steif, lärarrepresentant
Anders Södergren, suppleant, lärarrepresentant
Philip Gerlee, kollegiets ordförande
Irina Pettersson, suppleant, kollegiets ordförande
Victor Ahlquist, doktorandrepresentant
Rickard Cullman, suppleant, doktorandrepresentant
Sofia Arvidsson, representant verksamhetsstödet
Pernilla Junedahl, suppleant, representant verksamhetsstödet

Setta Aspström, sekreterare
Erik Kristiansson, adjungerad, jämställdhetsansvarig


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue