Viktigt steg i EU-gemensamt kvantdatorsamarbete taget

Bild 1 av 1
Kvantdator LUMI-Q
Foto: IT4Innovations National Supercomputing Center, Tjeckien

I slutet av juni undertecknade nio europeiska parter, däribland Chalmers, ett avtal för förvärv och drift av en EuroHPC-kvantdator inom ramarna för LUMI-Q-konsortiet. Samarbetet förväntas knyta WACQT och andra nordiska ekosystem för kvantdatoranvändare till en bred EU-gemenskap och accelerera forskning och utveckling inom kvantteknologi under de kommande åren.

LUMI-Q-konsortiet, som samlar nio europeiska länder - Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge, Polen och Sverige - har som mål att förse både europeisk akademi och industri med en kvantdator baserad på supraledande qubits som förväntas uppgå till minst 12 till antalet – och som på sikt ska ökas till 25.
Den 27 juni undertecknades ett värdavtal i Luxembourg mellan konsortiets nio parter och European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) för förvärv och drift av en ny kvantdator. Kvantdatorn LUMI-Q kommer att installeras redan nästa år vid IT4Innovations National Supercomputing Centre i Ostrava, Tjeckien, för att integreras med superdatorn KAROLINA i Tjeckien.

Knyter WACQT till europeisk kvantdator-gemenskap

En av konsortiets parter är Chalmers och för forskarna vid kvantteknologi på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap är förhoppningen nu att samarbetet ska kunna gynna Europas framsteg inom kvantteknologi i stort.
– LUMI-Q kommer att knyta WACQTs och nordiska NordiQuEsts ekosystem för kvantdatoranvändare till en bred EU-gemenskap som kommer att accelerera forskning och utveckling, undervisning och träning, inom kvantteknologi under de kommande åren, säger Göran Wendin, professor i kvantteknologi på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

Investeringskostnaderna för upphandlingen av kvantdatorn planeras uppgå till maximalt 7 miljoner euro. De kommer att samfinansieras till 50 % av EuroHPC JU-budgeten under Digital Europe-programmet (DEP) och 50 % från bidragen från medlemsländerna i LUMI-Q-konsortiet.

Sammanlagt sex nya kvantdatorer

Parallellt med signerandet av LUMI-Q, slöts fem andra liknande värdavtal med EuroHPC och sammanlagt ska nu sex EuroHPC-kvantdatorer integreras med superdatorer på flera håll på kontinenten, i syfte att låta Europa gå i bräschen för kvantteknologins utveckling.
Avtalen är ett resultat av samarbeten från inte mindre än 17 europeiska länder som nu alltså går samman för att leda vägen på området.
Systemen kommer i första hand att vara tillgängliga för FoU-ändamål inom ett brett spektrum av europeiska användare, oavsett var de befinner sig i Europa, för forskarsamhället, såväl som för industrin och den offentliga sektorn. Den kommande kvantdatorinfrastrukturen kommer att stödja utvecklingen av ett brett utbud av applikationer med industriell, vetenskaplig och samhällelig relevans för Europa, och öppna upp för nya möjligheter i den europeiska superdatorinfrastrukturen.

De sex nya kvantdatorerna är LUMI-Q, EuroQCS-France, Euro-Q-Exa i Tyskland, EuroQCS-Italy, EuroQCS-Poland och EuroQCS-Spain.

LUMI-Q konsortiet utgörs av:
• VSB – Technical University of Ostrava, IT4Innovations National Supercomputing Center, Czechia
• CSC – IT Center for Science, Finland
• VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland
• Chalmers University of Technology, Sweden
• Danish Technical University, Denmark
• Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Poland
• Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Poland
• Nordic e-Infrastructure Collaboration
• Sigma2 AS, Norway
• Simula Research Lab, Norway
• SINTEF AS, Norway
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Germany
• University of Hasselt, Belgium
• TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, the Netherlands
• SURF BV, the Netherlands

Läs mer om LUMI-Q här. 

Läs mer om EurHPC JU här

Göran Wendin
  • Professor emeritus, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson