Fysikcentrum Göteborg

Bild 1 av 1
Illustrativ bild campus Johanneberg

Fysikcentrum Göteborg (Gothenburg Physics Centre, GPC) är ett samarbete mellan fyra institutioner: Fysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap och Mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, samt institutionen för fysik vid Göteborgs universitet.

Vårt övergripande mål är att främja fysikämnet i Göteborg, vilket vi gör genom en rad olika aktiviteter:

• Att dela information mellan institutionerna om kurser, seminarier, studiebesök, öppna positioner, bidrag och priser.
• En kollokviumserie om fysikens olika områden, General Physics Colloquium, för att ge fysiker i Göteborg möjlighet att bredda sina kunskaper i fysikämnet.
• Samarbete i frågor som rör grundutbildning, för att se till att lärare, klassrum och andra resurser används så effektivt som möjligt.
• Samarbete om magisterprogram, genom att ge studenter från olika kandidatprogram, både i Göteborg och på andra håll, ett brett utbud av högkvalitativa program att välja mellan.
• Samarbete i frågor som rör forskarutbildning och antagning till forskarnivå.
• Deltagande i Vetenskapsfestivalen och andra utåtriktade aktiviteter för skolbarn, gymnasieelever och allmänhet, såsom Fysiklek.
• Arrangör av den svenska Fysikolympiaden.
• Utdelning av Göteborgs Lise Meitnerpris, en årlig utmärkelse till internationellt framstående forskare som haft betydelsefulla bidrag inom fysiken.
• Stöd till föreningen i fysik doktorander.
• Sociala aktiviteter för att främja nätverksarbete mellan lärare och elever.

Möt några av våra forskare
Möt några av våra forskare

I våra forskarporträtt möter du några av de framstående forskare som ingår i Göteborgs fysikergemenskap.

Gothenburg Lise Meitner Award
Göteborgs Lise Meitner-pris

Göteborgs Lise Meitnerpris delas ut av Fysikcentrum Göteborg till en forskare som gjort en banbrytande upptäckt inom fys...

Upplev fysik hos Fysiklek
Upplev fysik hos Fysiklek

Fysiklek är en upplevelse om kraft och rörelse, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Här väcks de unga besökarnas nyfikenhet...