Vår forskarutbildning

Bild 1 av 1
Doktorspromotion vid GU
Doktorspromotion. Tre nybakade doktorer vid IT-fakulteten. Foto: Göteborgs universitet

Som doktorand kan du fördjupa dig i ämnen som till exempel datavetenskap, interaktionsdesign, software engineering och biovetenskap.

Forskarskola

Hos oss kan du läsa följande inriktningar:

Data- och informationsteknik​ (Chalmers)
Spänner över ett stort spektrum som inkluderar teoretisk grund för datavetenskap, utveckling av tillämpade system, design av datorhårdvara, design av mjukvaruspråk, processer, praktik och metoder för verklighetsförankrad programvaruteknik och realistisk konstruerande av bilder i dataspel och filmer.

Människa-datorinteraktion​ (Chalmers)
Du studerar interaktionen mellan människor och datorer för att bättre förstå, utvärdera och förbättra datoriserade tekniska system för mänskligt bruk.

Människa-teknik-design​ (Chalmers)
Målet är att utveckla kunskap om relationen mellan människa och tekniska produkter/system. Tekniska framsteg är viktiga för vår värld, men att säkerställa att dessa omsätts i produkter och tjänster som mänskligheten har nytta av är minst lika viktigt. 

Biovetenskap (Chalmers)
Du lära dig att hantera utvecklingen och tillämpningen av teknologiska och ingenjörsmässiga verktyg och utveckla dina kunskaper inom kommunikation och hur det tillämpas inom biologi, bioteknik, biomedicin, bioinformatik och livsmedelskunskap

Länk till forskarutbildning vid IT-fakulteten på Göteborgs universitet.

Ansökan

För att bli doktorand är första steget att söka en utlyst doktorandtjänst. Dessa utannonseras på Chalmers, under sidan lediga tjänster

Vill du veta mer?

Övergripande information om Chalmers forskarutbildning
Övergripande information om Göteborgs universitets forskarutbildning

Generella frågor om institutionens forskarutbildning kan ställas till phdadm.cse@chalmers.se


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.