Kontakta Data och informationsteknik

Bild 1 av 1
Kuggen
Kuggen på campus Lindholmen

Besöksadress

Campus Johanneberg
Rännvägen 6B

Campus Lindholmen
Interaktionsdesign, Kuggen, Lindholmsplatsen 1.
Software Engineering, hus Jupiter, Hörselgången 5.

Telefon

(växel) 031-772 1000
Direktnummer 031-772 + anknytning
Fax 031-772 3663

Postadress

Chalmers tekniska högskola
Data- och informationsteknik
412 96 Göteborg

Fakturaadress

Chalmers tekniska högskola
Fakturaservice
412 96 Göteborg

Organisationsnummer 556479-5598

På fakturan ska anges kostnadsställe samt referensperson på Data- och informationsteknik.

Godsmottagning

Chalmers Post- och transportcentral,
Gibraltarvallsvägen 7
412 58 Göteborg

Lindholmen
Kunskapsgatan 3
417 56 Göteborg

Kontakt grundutbildning

Information om öppettider och adress:


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.