Cadence Academic Network

Nätverkets syfte är bland annat att främja spridningen av ledande teknologier och metoder vid universitet kända för sin ingenjörs- och designexpertis.

Mer information om hur Chalmers arbetar med Cadence Academic Network hittar du på vår engelska sida.


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.