Vår forskning

Vi forskar för framtiden och skapar samhällsnytta som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringslivet. 

Vi bedriver omfattande, högkvalitativ och bred forskning - allt från grundforskning till direkta tillämpningar i samarbete med industrin.

Institutionens forskningen ligger i internationell framkant inom många områden, och institutionen har mottagit flera prestigefulla anslag. Bland annat åtta anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC), Wallenberg Academy Fellows samt Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som utser forskningens framtida ledare - för att nämna ett par.

Verksamheten är organiserad i fyra avdelningar och inom och mellan dessa verkar ett antal forskargrupper. Vi är en del av IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. 

Läs mer om våra forskningsområden:

Computing Science

Främjar utformningen av säkra och tillförlitliga program och system, från teoretiska grunder till design och implementering av programmeringsspråk och verktyg.

Data Science och AI

Forskar inom datavetenskap, AI och maskininlärning. Flera av forskningsprojekten stöds av Chalmers AI research initative (CHAIR) och Wallenberg AI (WASP)

Dator- och nätverkssystem

Tacklar utmaningarna med att bygga tillförlitliga, säkra och energieffektiva system. Forskningen täcker ett brett spektrum, från stora sammankopplade system och IoT-enheter till de minsta delarna av hårdvara där tillförlitlighet, säkerhet, prestanda och effektivitet är nyckeln.

Interaktionsdesign och Software Engineering

Forskar på interaktionen mellan människor och produkter där informationsteknologi är en central komponent. Inom mjukvaruteknik bedrivs forskning inom utvecklingen av komplexa mjukvarusystem och mjukvaruintensiva system.

Hör våra forskare berätta

Hur kan vi vara säkra på att livsviktiga datasystem som används inom sjukvården, i bilar eller till och med i rymdfarkoster inte kraschar? Och hur kan vi garantera vår integritet i dagens digitala samhälle? Detta forskar Nir Piteman och Alejandro Russo om. Hör dem berätta om sin forskning.

(Öppnas i ny flik)

Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.