Vår forskning

Vi forskar för framtiden och skapar samhällsnytta som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringslivet. 

Vi bedriver omfattande, högkvalitativ och bred forskning - allt från grundforskning till direkta tillämpningar i samarbete med industrin.

Institutionens forskningen ligger i internationell framkant inom många områden, och institutionen har mottagit flera prestigefulla anslag. Bland annat åtta anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC), Wallenberg Academy Fellows samt Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som utser forskningens framtida ledare - för att nämna ett par.

Verksamheten är organiserad i fyra avdelningar och inom och mellan dessa verkar ett antal forskargrupper. Vi är en del av IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. 

Läs mer om våra forskningsområden:

Ball 1920X1080
Computing Science

Främjar utformningen av säkra och tillförlitliga program och system, från teoretiska grunder till design och implementer...

Black White
Data Science och AI

Forskar inom datavetenskap, AI och maskininlärning. Flera av forskningsprojekten stöds av Chalmers AI research initative...

Dator Security Blackwhite
Dator- och nätverkssystem

Tacklar utmaningarna med att bygga tillförlitliga, säkra och energieffektiva system. Forskningen täcker ett brett spekt...

Drone Blackwhite
Interaktionsdesign och Software Engineering

Forskar på interaktionen mellan människor och produkter där informationsteknologi är en central komponent. Inom mjukvaru...

Nir Piteman Film
Hör våra forskare berätta

Hur kan vi vara säkra på att livsviktiga datasystem som används inom sjukvården, i bilar eller till och med i rymdfarkos...