Centrumverksamhet

Bild 1 av 1
Mjukvaruutvecklare

Institutionen är värd för ett antal centrum inom AI, mjukvarutveckling och säkerhetsforskning.

Chalmers AI Research Centre (CHAIR)

CHAIR ökar Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens. Målet är att bygga upp en unik AI-kompetens inom forskning, utbildning och innovation. Forskningsprojekten är nära kopplade till behoven hos centrets samarbetspartners inom industrin. Läs mer om CHAIR

Software Center

Drivs vid institutionen och har som syfte att utveckla strategisk samverkan med partnerföretag i industrin, för att påskynda introducerandet av nya metoder för mjukvaruutveckling. Läs mer om Software Center

Chalmers Security & Privacy Lab

Ett forskningscenter för säkerhet- och integritetsforskning och undervisning vid Chalmers och och Göteborgs universitet. Läs mer om Chalmers Security and Privacy Lab


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.