Ledningsgrupp

I institutionens ledningsgrupp ingår prefekt, proprefekt samt avdelningschefer, HR och institutionsekonom.


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.