King labb

Bild 1 av 1
Professor Ross King
Forskningsledare: Professor Ross King

Vårt forskningsfokus är att automatisera vetenskapliga experiment. Mer specifikt driver vi utvecklingen av så kallade ”robot scientists”, robotforskare, som använder teknik från artificiell intelligens för att utföra cykler av vetenskapliga experiment.

En robotforskare kan arbeta helt automatiskt med att skapa hypoteser självständigt, planera experiment, utföra experimenten, analysera resultaten och upprepar sedan cykeln. Vår robotforskare "Adam" var den första maskinen som självständigt har gjort vetenskapliga upptäckter. Robotforskaren "Eve" hittade nya potentiella kandidater för behandling av försummade tropiska sjukdomar.

Tredje generations robotforskare

Vi utvecklar nu en tredje generations robotforskare ”Genesis” som fokuserar på systembiologi i jäst (Saccharomyces cerevisiae).

DNA-computing

Vårt andra forskningsområde är DNA-computing där vi utvecklade den första icke-deterministiska universella Turing-maskinen. Vi arbetar nu med "DNA supremacy": en DNA-dator som kan lösa större NP-kompletta problem än konventionella eller kvantdatorer.

Finansiering

Vår forskning stöds av Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP).


Läs mer om vår forskning på vår engelska sida.

Gruppmedlemmar

Ross King
  • Professor, Data Science och AI, Data- och informationsteknik
Ievgeniia Tiukova
  • Forskare, Infrastrukturer, Life Sciences
Praphapan Lasin
  • Postdoc, Infrastrukturer, Life Sciences
Erik Bjurström
  • Doktorand, Infrastrukturer, Life Sciences
Daniel Brunnsåker
  • Doktorand, Data Science och AI, Data- och informationsteknik
Alexander Gower
  • Doktorand, Data Science och AI, Data- och informationsteknik
Filip Kronström
  • Doktorand, Data Science och AI, Data- och informationsteknik

Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.