Interaktionsdesign och Software Engineering

Bild 1 av 1
Kvinna håller lektion

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom både Interaktionsdesign och Software Engineering. Interaktionsdesign är ett allt viktigare område i både applikations- och systemutveckling och industri- och produktdesign. Forskningen inom Software Engineering kännetecknas av ett omfattande internationellt forskningssamarbete och ett nära samarbete med industrin.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handlar om samspelet mellan människor och produkter där informationsteknologi är en central komponent. Det kan exempelvis handla om design för en specifik spelupplevelse, utformningen av det komplexa gränssnittet mellan föraren och nätverket av datorer som styr en modern bil, nästa generation av mobila kommunikationsenheter eller integration av teknik i våra vardagliga saker, till exempel e-textil. Oavsett användningsområde är designperspektivet på samspelet mellan människa och teknik centralt. Detta gör interaktionsdesign till ett allt viktigare område i applikations- och systemutveckling, men också i industri- och produktdesign.

Området Interaktionsdesign ansvarar för två masterprogram:

  • Interaction Design and Technologies vid Chalmers
  • Game Design & Technology​ vid Göteborgs universitet

Software Engineering

Software Engineering är den systematiska tillämpningen av tekniska metoder för och under utveckling av mjukvara. Området Software Engineering vid den här avdelningen bedriver forskning och utbildning inom utveckling av komplexa mjukvarusystem och mjukvaruintensiva system, och kännetecknas av ett omfattande internationellt forskningssamarbete samt nära samarbete med industrin. Specifika intresseområden är kravteknik, mjukvaru- och systemarkitektur och modellering, testning, kontinuerlig och hållbar utveckling av mjukvarusystem, kvalitet på mjukvarusystem och mänskliga aspekter av mjukvaruteknik, AI Engineering, cyberfysiska system, molnberäkning och domänspecifika system inklusive system inom transport/bil, telekommunikation och medicin.

Området Software Engineering är organiserade i två enheter, Software Engineering 1 och Software Engineering 2.

Software Engineering ansvarar för utbildningsprogrammen:

  • Software Engineering and Management kandidatprogram på Göteborgs universitet
  • Software Engineering and Management masterprogram på Göteborgs universitet
  • Software Engineering and Technology​ masterprogram på Chalmers

Kuggen Medialab

Kuggen Medialab är ett forskningslabb som drivs av enheten Interaktionsdesign. Läs mer medialabbet på vår engelska webbsida.

Software Center

Avdelningen är värd för Software Center​, det största forskningscentret inom mjukvaruteknik i Sverige med fokus på digitaliseringsprocesser inom den inbyggda och komplexa systembranschen både i Sverige och Europa.

Software Engineering Seminars

Håll koll på kommande seminarier i Software Engineering Seminars-kalendern.

Medarbetare


Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.